FZO RS Vijesti Fond solidarnosti dobio podršku narodnih poslanika

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu opravdao je svoju ulogu i postojanje, pokazujući solidarnost cijelog društva u Republici Srpskoj. Ovo je zajednička ocjena poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske koji su u protekla dva dana razmatrali i jednoglasno usvojili godišnji izvještaj o radu i izvršenju budžeta ove ustanove.

"Rad Fonda je javan i on dobro sarađuje sa drugim nevladinim organizacijama, kao i fondovima u Srbiji. Čak se i zemlje u okruženju interesuju za osnivanje sličnog fonda", rekla je potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Željka Stojičić i izrazila očekivanje da će Fond raditi uspješno i u narednom periodu.

I ostali narodni poslanici su podržali rad ove ustanove, pa poslanik Draško Stanivuković smatra da je „ozbiljnost rada rukovodstva ove ustanove dobar primjer za mnoge organizacije i institucije od javnog interesa“.

„I zato pet odsto od kupovine službenih automobila mora biti uplaćeno u Fond solidarnosti kako je to i zakonom o radu ove ustanove i predviđeno“, istakao je Stanivuković.

Za narodnu poslanicu Valeriju Lakić važno je, između ostalog, što je osnivanjem Fonda solidarnosti prestala potreba za organizovanjem humanitarnih akcija i apela za prikupljanje novčane pomoći.

„Ranije su roditelji bili prinuđeni da kucaju od vrata do vrata tražeći novac kako bi poslali svoje dijete u inostranstvo. Sada, zahvaljujući Fondu solidarnosti, to više ne moraju“, istiće Lakićeva.

Govoreći o radu Fonda solidarnosti u prošloj godini, direktorica ove ustanove Jasminka Vučković istakla je da je Fond solidarnosti  do kraja prošle godine odobrio  74 zahtjeva za liječenje  djece u inostranstvu, za šta je uplaćeno 1.541.972 KM. Ona je navela da su djeca upućivana u zdravstvene ustanove u Njemačkoj, Španiji, Austriji, Italiji, Švajcarskoj, Belgiji, Rusiji, Sloveniji i Turskoj.

„Hvala vam što ste prepoznali značaj Fonda solidarnosti i što nam pružate podršku u radu. Ovo je prilika da se zahvalimo i  na vašoj inicijativi koju ste pokazali, posebno kada je u pitanju saradnja ove ustanove sa predstavništvima Republike Srpske, što je i naš cilj. Moramo da napomenemo da smo u prošloj godini ostvarili odličnu saradnju sa Predstavništvom Srpske u Rusiji koji su bili ogromna podrška roditeljima čija su se djeca liječila u ovoj zemlju“, istakla je Vučkovićeva tokom obraćanja narodnim poslanicima u NS RS.

Inače, u godišnjem izvještaju o radu Fonda solidarnosti se navodi da se najveći broj zahtjeva odnosio na genetska ispitivanja - 44 odobrena zahtjeva, dok su na liječenje djeca upućivana zbog tumora, leukemije, teških ortopedskih anomalija, bolesti oka i drugih oboljenja.

„Najveći iznos Fond solidarnosti je odobrio za transplantaciju koštane srži u Njemačkoj i to oko 240.000 evra, a Komisija za dodjelu sredstava zasjedala je 24 puta i odlučivala o pristiglim zahtjevima za liječenje djece u inostranstvu“,  navodi se, između ostalog,  u izvještaju.