FZO RS Vijesti Jasminka Vučković imenovana za direktora Fonda solidarnosti

Vlada Republike Srpske nakon sprovedene procedure javnog konkursa imenovala je dr Jasminku Vučković za direktora Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu

Do sada je dr Vučković obavljala funkciju vršioca dužnosti direktora ove ustanove, a od nedavno Vlada Republike Srpske joj je povjerila direktorski mandat u trajanju od četiri godine.

Podsjećamo, Fond solidarnosti počeo je sa radom 1. januara 2018. godine u cilju da bude finansijska podrška roditеljima djece do 18. godina starosti kojima je potrebno liječenje u inostranstvu, odnosno u onim zdravstvenim ustanovama koje nemaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS.  Ova ustanova je do sada odobrila 96 zahtjeva za liječenje u inostranstvo, za šta je izdvojeno više od dva miliona KM.