Štampa
petak, 31. 07. 2020. 10:43

Fond zdravstvenog osiguranja RS od sutra počinje da finansira nove lijekove koji se izdaju na recept i to za hronične opstruktivne bolesti pluća, dok će trudnicama u potpunosti finansirati lijek „didrogesteren“ za koji su do sada morali da izdvajaju participaciju u iznosu od 8 KM.
Lijek „didrogesteron“ koji se koristi za sprečavanja pobačaja i održavanje rizične trudnoće od 1. avgusta će se nalaziti na Listi A, dok je do sada bio na Listi B i trudnice su ga morale doplaćivati. Tako da trudnice sada za ovaj lijek neće izdvajati ništa što je na neki način nastavak našeg poslovnog opredeljenja da u kontinuitetu unapređujemo zdravstvenu zaštitu trudnica. Podsjećamo da je Fond i prošle godine počeo da finansira lijek „progesteron“ ( utrogestan) koji je takođe namjenjen za održavanje trudnoće i veoma često se preporučuje u trudnoći.
Osim toga, na Listu B lijekova koji se izdaju na recept uvršten је lijek (aklidinijum prašak za inhalaciju),  kao i dvokomponentni lijek (indakaterol + glikopironijum bromid) za hronične opstruktivne bolesti pluća. U pitanju je savremena, efikasna terapija zahvaljujući kojoj će, prema procjenama, biti smanjeni troškovi liječenja usljed smanjenja hospitalizacija, bolovanja i sl.
Takođe, za veći broj oboljelih od rijetkih bolesti od sutra biće dostupniji dijetetski preparati ( Infantrini, Nutrini drink, Nutri drink, Nutribel, Frebini enerdži i drugi) koji su do sada o trošku Fonda mogli da koriste samo oboljeli od pojedinih rijetkih oboljenja. Fond je uvažio prijedlog Komisije za rijetke bolesti i proširio listu oboljenja koji na recept i bez doplate mogu da podižu ove preparate na recept. Riječ je o oboljelim od Retovog sindroma, Batenove bolesti, glutarne acidurije, Edvardsovog sindroma, te mentalne retardacije. To je još jedan iskorak kada je u pitanju insitucionalna podrška oboljelim od rijetkih bolesti, jer je Fond još 2017. godine sve oboljele registrovane u Centru za rijetke bolesti oslobodio plaćanja participacije.
Podsjećamo da lijekovi koji se nalaze na Listi A su u potpunosti dostupni o trošku Fonda za one kategorije osiguranika koji su oslobođeni plaćanja participacije ( djeca do 15 godina, porodilje, trudnice, stariji od 65 godina, dobrovoljni davaoci krvi koji su darivali krv više od 10 puta i slično), a oni koji nisu oslobođeni ove obaveze plaćaju participaciju 10 odsto. Za lijekove koji se nalaze na Listi B svi osiguranici bez izuzetka plaćaju participaciju u iznosu od 50 odsto. Dakle, nema oslobođenih od ove obaveze.
Fond finansiranjem novih lijekova na recept potvrđuje svoj kontinuitet  u smislu unapređenja zdravstvene zaštite osiguranika, posebno kada su u pitanju uvođenja i finansiranja savremenih terapija koji do sada nisu bili dio obaveznog  zdravstvenog  osiguranja. Osim toga, pojednostavljenje su brojne procedure, a zdravstvena zaštita skoro u svim segmentima je dostupnija i kvalitetnija. To je sve postignuto zahvaljujući kontroli i upravljanju svim troškovima i konstatnim osluškivanjem potreba osiguranika i predstavnika udruženja pacijenata, što će Fond u skladu sa finansijskim mogućnsotima, činiti i ubuduće.