Štampa
ponedjeljak, 31. 08. 2020. 12:26

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ustupiće 64 računara osnovnim školama, udruženjima građana i Domu zdravlja Zvornik.
Riječ je o računarima koji su nezadovoljavajućih performansi za sadašnji poslovni informacioni sistem Fonda i iz tog razloga za Fond više nisu upotrebljivi.  
FZO RS je i ranijih godina imao ovu praksu, a ove godine računare će dobiti Medicinska škola Banjaluka, osnovne škole ''Aleksa Šantić'' Banjaluka, ''Dositej Obradović'' Kneževo, ''Sveti Sava'' Gornji Smrtići, te Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama ''Neven'', Prijedor, Omladinski centar ''Babići'', Prijedor, Omladinski centar ''Ljubija'', Prijedor i Dom zdravlja Zvornik.
Pomenute ustanove i udruženja su se obratile Fondu sa zahtjevom za ustupanje starih računara koji mogu da zadovolje njihove potrebe. Odluku o ustupanju računara usvojio je i Upravni odbor Fonda.