Štampa
četvrtak, 04. 02. 2021. 12:23

Osnovni cilj finansiranja i uvođenja savremenih lijekova u zdravstveni sistem Srpske jeste unapređenja kvaliteta života oboljelih i efikansije liječenje. Fond je u proteklih nekoliko godina uveo brojne inovativne terapije u liječenju oboljelih od malignih bolesti koje prema riječima nacionalnog koordinatora za maligne bolesti Zdenke Gojković predstavljaju potpuno novi zaokret u liječenju ovih bolesti.
„Pacijentima koji boluju od malignih bolesti, između ostalog, sada su dostupne nove terapije naučnika koji su dobili Nobelovu nagradu za medicinu. Riječ je o jednoj inovativnoj terapiji koja podiže imuno sistem, a u praksi se pokazalo da pacijenti koji ciljano primaju ove terapije godinama budu dobro, bez pogoršanja u liječenju“, istakla je u Gojkovićeva u Jutarnjem programu RTRS-a u  povodu 4.  februara, Svjetskog dana borbe protiv malignih bolesti.
U vezi s tim,  Fond je proteklih godina preduzeo mnoge, efektne mjere u cilju borbe protiv malignih bolesti, kao što su, između ostalog, uvođenje i finansiranje inovativnih lijekova za naše osiguranike koji boluju od metastatskog melanoma, karcinoma pluća, kao i drugih savremenih terapija i procedura liječenja.
Podsjećamo i da su osiguranici koji boluju od malignih bolesti u potpunosti oslobođeni plaćanja participacije i njihovu zdavstvenu zaštitu u cjelosti finansira Fond, kako za osnovnu bolest, tako i kod liječenja svih njenih komplikacija.  
Fond nastoji da u skladu sa preporukama struke i potrebama osiguranika, ali i finansijskim mogućnostima,  na Listu citostatika konstatno uvrštava nove lijekove, tako da se trenutno na ovoj listi nalazi više od 100 lijekova koje Fond u potpunosti finansira za oboljele od malignih bolesti. Pored citostatika, o trošku Fonda osiguranicima su dostupni i brojni drugi lijekovi koji se nalaze na listama FZO, kao i biološka terapija.
Svi ovi lijekovi iziskuju ogromna finansijska sredstva, a godišnji trošak Fonda samo za lijekove za oboljele od malignih bolesti,  uključujući i citostatike, iznosi više od 20 miliona KM. Primjera radi, liječenje jednog pacijenta koji boluje od malignih bolesti na godišnjem nivou košta i do 150.000 KM.
Pored toga, Fond nastoji da oboljelim od malignih bolesti maksimalno olakša život, posebno u smislu korišćenja zdravstvene zaštite. Tako se ovoj kategoriji osiguranih lica uvijek ovjeri zdravstvena knjižica bez obzira da li im se redovno uplaćuje doprinos, odnosno redovna uplata doprinosa za ovu kategoriju nije uslov da bi im se ovjerila zdravstvena knjižica (bitno je da budu prijavljeni na zdravstveno osiguranje). Takođe, početkom prošle godine, osiguranicima koji boluju od malignih bolesti omogućeno je, izmjenom Zakona o zdravstvenom osiguranju RS, da po osnovu svoje bolesti, ukoliko nemaju nijednu drugu mogućnost, mogu da se prijave na zdravstveno osiguranje, što ranije nije bio slučaj. To je još jedan  pokazatelj da institucije sistema posebno vode računa o osjetljivim kategorijama društva kako ni jednog momenta ne bi bili uskraćeni za zdravstvenu zaštitu.
Osim toga, pacijentima oboljelim od malignih bolesti u Republici Srpskoj obezbijeđen je najsavremeniji tretman liječenja radioterapijom, zahvaljujući otvaranju Centra za radioterapiju 2010. godine u Banjaluci. Prije otvaranja ovog centra,  pacijenti su se na radioterapiju slali izvan RS i na ovo liječenje su znali čekati po pola godine i duže.  Radioterapiju, takođe, u potpunosti finansira obavezno zdravstveno osiguranje za naše osiguranike.
FZO RS će i u narednom periodu, rukovođen svojim poslovnim opredjeljenjem i ciljevima, nastojati da ravnomjerno zastupa interese svih kategorija osiguranika i da uvodi nove terapije i procedure liječenja u skladu sa svjetskim terapijskim smjernicama, kao i potrebama osiguranika.  Apelujemo na sve naše osiguranike da redovno posjećuju porodičnog doktora kako bi dobili savjete o tome kako da čuvaju svoje zdravlje i koji su najadekvatniji pregledi koji mogu otkriti rizik za nastanak malignih oboljenja, kako bi pravovremeno otkrili ili spriječili nastanak ovog teškog oboljenja.