Štampa
ponedjeljak, 02. 08. 2021. 13:26

Elektronske kartice koje će u dogledno vrijeme zamijeniti staru zdravstvenu knjižicu do sada je preuzelo 222.805 osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Samo u Banjaluci koja je i najveća poslovnica Fonda u Srpskoj do sada je ukupno isporučeno  15.714 elektronskih kartica kako osiguranicima koji su lično podnosili zahtjev , tako i organizavano preko poslodavaca.

Naime, pored pojedinačnog preuzimanja e kartica, nedavno je upućen i poziv poslodavcima  sa područja Grada Banjaluke da se jave u cilju organizovanog preuzimanja kartica za radnike i članove porodica koji su preko njih prijavljeni na zdravstveno osiguranje. Tako da je Fond  već počeo sa podjelom elektronskih kartica poslodavcima koji su obratili Fondu. Poslodavci su pohvalili organizovanu podjelu elektronskih kartica, jer smatraju da će to značajno ubrzati ovaj proces,  smanjiti gužve u poslovnicima, budući da su i dalje na snazi epidemiološke mjere. I u toku ove sedmice će se nastaviti sa ovom aktivnošću, odnosno isporučivanju elektronskih kartica za poslodavce, a sve u cilju da se što efikasnije i jednostavnije sprovede ovaj proces uz poštovanje epidemioloških mjera.

Inače, svi zainteresovani  poslodavci  na mejl  vladimir.dabic@zdravstvo-srpske.org mogu da pošalju JIB svog preduzeća u cilju organizovane isporuke e kartica za radnike i članove njigovih porodica.

Napominjemo da nisu predviđeni rokovi za preuzimanje elektronskih kartica, te ne postoji bojazan da će osiguranicima biti uskraćeno bilo koje pravo iz zdravstvenog osiguranja ukoliko ne preuzmu odmah svoju karticu. FZO  RS je mnogo ranije, čim je to dozvolila epidemiološka situacija, počeo da poziva osiguranike da preuzimaju svoje kartice, upravo kako bi imali dovoljno vremena da se e kartice postepeno preuzimaju, bez stvaranja gužvi, a uporedo sa e karticom koristiće se i stara zdravstvena knjižica.

Inače, elektronska kartica predstavlja samo jedan segment Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, jer pored e kartica u zdravstvene ustanove trebalo bi da se u potpunosti uvede i zaživi elektronska uputnica, recepti i kartoni.