Štampa
utorak, 07. 09. 2021. 14:10

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pripremio je nove vodiče kroz prava iz zdravstvenog osiguranja RS u cilju da našim osiguranicima na što jednostavniji  način pojasnimo zdravstveno osiguranje i dodatno ih informišemo o pravima. Pored štampanih vodiča koji su dostupni u našim filijalama, Fond je za osiguranike pripremio i elektronsku verziju ovih vodiča koji su dostupni na ovom linku.
Fond će i dalje nastojati da aktivno promoviše prava iz zdravstvenog osiguranja, prvenstveno iz razloga povećanja svijesti o važnosti iz zdravstvenog osiguranja. Budući da je moto našeg rada „zdravstveno osiguranje vrijedi više ako znate svoja prava“, pored vodiča, našim osiguranicima su na raspolaganju i zaštitnici prava u svim našim poslovnicama. Brojevi telefona zaštitnika prava, takođe, su dostupni u svim našim poslovnicama, ali i na našoj internet stranici u linku „prava osiguranika“.