Štampa
četvrtak, 30. 09. 2021. 11:34

Fond zdravstvenog osiguranja RS na svojoj internet pripremio je kratka dokumenta o tome koje su sve zdravstvene usluge ugovorene sa privatnim bolnicama, ali i sa privatnim zdravstvenim ustanovama iz oblasti konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite ( KSZ), a sve u cilju da osiguranici na jednom mjestu imaju egzaktne podatke koje su usluge dostupne na uputnicu porodičnog doktora. Osiguranicima su na raspolaganju dva dokumenta „Konsultativno specijalističke usluge koje su ugovorene sa privatnim ustanovama“ i „Ugovorene usluge sa privatnim bolnicama”.

Fond na ovaj način želi dodatno da informiše naše osiguranike kako bi spriječili svako eventualno kršenje prava u praksi.  Osim toga, informisanjem osiguranika o pravima zdravstvenog osiguranja povećava se i svijest o važnosti zdravstvenog osiguranja, što je i jedan od ciljeva naše institucije.

Pored ovih dokumenata, na internet stranici su takođe dostupni i novi vodiči kroz prava iz zdravstvenog osiguranja, kao i novi plakati zaštitnika prava osiguranih lica, jer želimo da u svakom trenutku naši osiguranici znaju kome mogu da se obrate za pomoć.

Fond će i dalje da nastavi sa otvorenom politikom prema osiguranicima, kao i da osluškuje njihove potrebe budući da su osigurana lica naš najvažniji partner u kreiranju bolje zdravstvene zaštite.