Štampa
petak, 01. 10. 2021. 12:04

Obavještavamo vas da Uputstvo za integraciju sa IZIS-om možete preuzeti na adresi: https://www.zdravstvo-srpske.org/propisi/uputstva.html u sekciji Integrisani zdravstveni informacioni sistem.