Štampa
nedjelja, 24. 10. 2021. 10:59

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansiraće osam novih lijekova koji će pacijentima biti dostupni u bolnicama, poput lijekova za liječenje HIV-a, reumatoidnog artritisa, bolesti oka, dijabetesa, kao i lijek za spriječavanje prijevremenog poroda i drugi. Pet novih lijekova uvršteno je na Osnovnu bolničku listu, a tri lijeka u Poseban program FZO RS.

Budući da se ovi lijekovi nabavljaju putem javnih nabavki, u bolnicama će biti dostupni nakon sprovedenog tenderskog postupka.

Inače, lijekovi koji su uvršteni na Poseban program FZO RS su nove, savremene terapije, tako da Fond  nastavlja sa praksom da u zdravstveni sistem uvodi lijekove  prateći svjetske smjernice i obezbjeđujući terapije koje doprinose efikasnijem liječenju.

Primjera radi, sa  lijekom „brolucizumab“ koji se primjenjuje kod osiguranika koji imaju zdravstvene probleme oka očekuje se i rasterećenje zdravstvenog sistema usljed manjeg broja injekcija i specijalističkih pregleda.

Osim toga,  za oboljele od reumatodinog artritisa Fond počinje da finansira novi biološki lijek, a podsjećamo da je Fond još 2014. godine među prvima počeo da finansira biološke terapije za nemaligne bolesti i time postao prvi Fond u regionu koji je prepoznao značaj finansiranja ove terapije za nemaligne bolesti. I sa ovim novim lijekom nastavljamo u tom pravcu usklađivanja potreba osiguranika i naših finansijskih mogućnosti, a sve u cilju da zdravstvena zaštita bude što kvalitetnija.

Dakle, tri nova savremena lijeka biće dostupna u Univerzitetsko kliničkom centru, a ljekari specijalisti odgovarajuće grane medicine će preporučivati ovaj lijek onim pacijentima  kod kojih na osnovu zdravstvenog stanja procijene da su im neohodni u daljem toku liječenja. Izuzetak je pomenuti biološki lijek, jer je praksa da prijedlog UKC RS o uvođenju biološke terapije za nemaligne bolesti razmatra i stručna komisija Fonda.

Pored novih lijekova, Upravni odbor Fonda je na prijedlog stručne komsije za lijekove koji se nalaze na Posebnom programu Fonda, a uglavnom je riječ o savremenim terapijama, precizirao  indikacije za postojeće lijekove koji su na listi, a sve u cilju efikasnije primjene ovih terapija.

Takođe, na prijedlog stručne komisije Fonda, Upravni odbor naše institucije prihvatio je izmjene Odluke o usvajanju Osnovne bolničke liste lijekova kojim se uvodi pet novih lijekova. Tako će se na ovoj listi naći lijek koji se koristi za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa, a ova terapija se uvodi na osnovu mišljenja ljekara odgovarajuće grane medicine, kao i lijek koji se primjenjuje kada primjena drugih oblika vitamina D nije moguća ili kada sе ne postiže terapijski uspjeh. Osim njih, na ovoj listi uvrštava se novi antibakterijski lijek, te lijek koji se primjenjuje u ginekologiji, a koristi se za odgodu prijetećeg prijevremenog poroda kod trudnica uz određenu indikaciju.

Novi lijekovi su dokaz dosljednosti Fonda zdravstvenog osiguranja RS koji je u proteklih nekoliko godina izdvojio značajna finansijska sredstva kako bi osiguranicima obezbjedio nove terapije u skladu sa svjetskim preporukama. 

Samo u periodu 2016-2020 godine uvedeno je preko 30 novih lijekova, većinom najsavremenijih terapija, za specifična i teška oboljenja, koje su pacijentima dostupne u bolnicama (lijekovi koji se nabavljaju u okviru Posebnog programa FZO RS). Radi se o terapijama za Goševu bolest, hemofiliju, liječenje HIV-a, metastatskih karcinoma prostate, kolorektalnog karcinoma, Hočkinovog limfoma, biološke terapije za neonkološke indikacije, šizofrenije, imunoterapije za melanom kože itd. Riječ je većinom o izuzetno skupim najsavremenijim terapijama, nove generacije, koje pacijenti oboljeli od pomenutih bolesti primaju i u drugim razvijenim zemljama svijeta.

Dakle, Fond u skladu sa finansijskim mogućnostima konstantno osluškuje potrebe osiguranika i zdravstvene struke, a sve u cilju obezbjeđenja što efikasnije i dostupnije zdravstvene zaštite.