Štampa
petak, 05. 11. 2021. 11:02

U apotekama koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (za sada u većim apotekama lanca) već od danas bi trebao biti dostupan lijek ''diazepam, mikroklizme'' od 5 i 10 mg, novog proizvođača, a zahvaljujući spremnosti Fonda da prihvati novu cijenu, osiguranici ovaj lijek i dalje neće morati doplaćivati.

Nakon saznanja da se ovaj lijek, kojeg koriste uglavnom oboljeli od epilepsije, ne može pronaći u apotekama, FZO RS je pokrenuo inicijativu i postigao dogovor sa jedinim dobavljačem koji je uspio ovaj izuzetno značajan lijek da obezbijedi za naše tržište. Fond je o tome prethodnih dana obavijestio i apoteke, te očekujemo da je isporuka lijeka već počela, za sada u većim apotekama lanca dok se ne realizuje uvoz veće količine lijeka koji očekujemo.

Иначе, у једном периоду овај лијек није био доступан у апотекама, будући да се ради о лијеку који је нерегистрован, те је самим тим отежан његов увоз. Пацијенти који су сами куповали лијек у другим земљама, док није био доступан у нашим апотекама, могу предати Фонду захтјев за рефундацију трошкова.

Овај лијек се поред на Листи А1 лијекова који се издају на рецепт, налази и на болничкој листи и листи домова здравља. Фонд набавља диазепам путем јавних набавки за болнице и за домове здравља и овим здравственим установама лијек је уредно испоручиван, у складу са потписаним уговором између Фонда и добављача.

Подсјећамо да се сви лијекови који нису регистровани на тржишту БиХ, набављају путем интервентног увоза. Tакође, према нашим информација, лијекови који спадају у групу психогених супстанци, као што је и овај лијек,  да би се увезли морају имати дозволу Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ и имају посебан режим увоза.

Фонд већ годинама указује на лошу заинтересованост произвођача и добављача појединих лијекова за тржиште БиХ, као и на компликоване процедуре набавки лијекова које су предвиђене Законом о лијековима БиХ, а због чега често испаштају пацијенти.  Није ријетка појава да се ниједан добављач не јави на тендер Фонда, па морамо више пута понављати поступке набавки како би обезбиједили лијек за осигуранике, што може довести до спорадичних несташица појединих лијекова. Нарочито лијекови који нису регистрован на тржишту имају компликованију процедуру набавке, те је и ово прилика да укажемо на неопходност боље снабдјевености тржишта лијековима како у цијелости здравствени систем не би испаштао.