Štampa
srijeda, 10. 11. 2021. 12:05

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, pored kohlearnih implantata, počeće da finansira i procesor zvuka za korisnike kohlearnog implant sistema, odnosno zamjenu postojećih procesora, koji iziskuje velike troškove, a do sada je ova zamjena padala na teret osiguranika.

Zahvaljujući ovoj odluci koja je usvojena danas, Fond će za djecu do 15 godina  u potpunosti finansirati zamjenu postojećih procesora koja koštaju više od 17.000 KM, dok će roditelji djece od 15 do 18 godina partcipirati u troškovima zamjene ovih procesora u iznosu od 5 odsto.

Ovo je još jedan primjer uvažavanja potreba osiguranika, budući da je Fond prihvatio inicijativu Udruženja roditelja djece sa kohlearnim implantom „Čujem – govorim“ i u Pravilnik o pravu na medicinska sredstva uvrstio i procesor zvuka za korisnike kohlearnog implant sistema za sve starosne skupine.

Zamjena postojećih procesora je od izuzetnog značaja za osiguranike koji imaju ugrađene kohlearne implantate zahvaljajući kojim im je poboljšan sluh, jer u slučaju kvara bilo kog dijela aparata, korisnici u potpunosti gube sluh.

Tako da će od početka narednog mjeseca, kada  izmjena pravilnika stupi na snagu, na prijedlog konzilijuma specijalista otorinolaringologa ustanove tercijarnog nivoa i rješenjem Fonda,  osiguranici koji već imaju ugrađene kohlearne implantate u slučaju potrebe moći da ostvare i pravo zamjene postojećih procesora na period od sedam godina. Usluga zamjene postojećih procesora će se,  takođe,  pružati u Univerzitetsko-kliničkom centru RS.

Podsjećamo da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u martu prošle godine počeo da finansirа kohlearnе implantate za djecu sa oštećenim sluhom, tako da je sa finansiranjem i zamjenom postojećih procesora, učinjen  još jedan pomak u poboljšanju uslova liječenja osiguranika koji imaju zdravstvene probleme sluha. Napominjemo i da trošak ugradnje kohlearnog implanta za jednog osiguranika iznosi oko 32.000 KM, a ova usluga se pruža u UKC RS. 

 

Kohlearni implantati se uglavnom ugrađuju djeci sa urođenom obostranom gluvoćom, kao i djeci sa progresivnim postlingvalnim gubitkom sluha ili stanja nakon menignitisa. Sve dosadašnje studije su pokazale da zahvaljujući ovom aparatu djeca imaju uredno razvijen govor, redovno pohađaju školu i aktivni su članovi društvene zajednice.

 

Pored uvođenja i finansiranja novih prava, namjera Fonda je da u narednom periodu još više radi na pojednostavljenju procedura, a sve u cilju da osiguranici na što jednostavniji način ostvaruju prava u praksi. Ove novine su i dokaz da je Fond spreman da uvijek razmotri prijedloge i inicijative udruženja pacijenata i da u skladu sa finansijskim mogućnostima proširuje paket prava osiguranih lica.