Štampa
srijeda, 24. 11. 2021. 13:50

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske bio je domaćin dvodnevnog razgovora delegacija Republike Srbije i Bosne i Hercegovine u vezi sa sprovođenjem Sporazuma o socijalnom osiguranju, a u cilju dodatnog unapređenja saradnje u oblasti zdravstvenog osiguranja između ovih zemalja.

Delegacije su se, između ostalog, upoznale sa aktivnostima koje su sprovele u prethodnom periodu na polju primjene i zaključivanja međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju. Na sastanku su, takođe, predstavnici fondova razmatrali i probleme sa kojima se suočavaju kada je u pitanju sprovođenje Sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i BiH, te su dogovorene aktivnosti i konkretna rješenja kojima će se dodatno poboljšati saradnja ali i zdravstvena zaštita osiguranika svih fondova, u skladu sa međunarodnim sporazumom.

Predstavnici delegacija su tokom sastanka razmijenili i informacije o izmjenama u zakonodavstvu koje su nastale u proteklom periodu u oblasti zdravstvenog osiguranja. U vezi s tim, predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske upoznali su učesnike sastanka o najznačajnijim izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, poput da više nije moguća prijava na osiguranje na osnovu nezaposlenosti, uvođenja mogućnosti osiguranja lica bez prihoda i drugih kategorija, kao i utvrđivanja prioritetnog osnova za osiguranje kod lica koji ispunjavaju uslove za osiguranje po više osnova, te drugim novinama. Učesnici sastanka su saglasni da su razgovori u Banjaluci doprinijeli nastavku dobre saradnje i konkretnim rješenjima kojim će se unaprijediti sprovođenje međunarodnog sporazuma.

Sastanku, koji je održan u FZO RS u Banjaluci, prisustvovali su predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje Srbije, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje Srbije, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Srbije, Generalnog konzulata Srbije u Banjaluci, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, Fonda zdravstvenog osiguranja Distrikta Brčko, te predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Dogovoreno je da se naredni razgovori delegacija održe tokom prvog polugodišta naredne godine u Beogradu.