Štampa
četvrtak, 25. 11. 2021. 11:40

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, pored kohlearnih implantata, počeo je i da finansira i procesor zvuka za korisnike kohlearnog implant sistema, odnosno zamjenu postojećih procesora, jer su izmjene Pravilnika o pravu na medicinska sredstva stupile na snagu.

Zahvaljujući ovoj odluci, podsjećamo da će Fond za djecu do 15 godina  u potpunosti finansirati zamjenu postojećih procesora koja koštaju više od 17.000 KM, dok će roditelji djece od 15 do 18 godina partcipirati u troškovima zamjene ovih procesora u iznosu od 5 odsto, a lica starija od 18 godina sa 10 odsto.

Fond je na prijedlog Udruženja roditelja djece sa kohlearnim implantom „Čujem – govorim“  u Pravilnik o pravu na medicinska sredstva uvrstio i procesor zvuka za korisnike kohlearnog implant sistema za sve starosne skupine.

Zamjena postojećih procesora je od izuzetnog značaja za osiguranike koji imaju ugrađene kohlearne implantate zahvaljajući kojim im je poboljšan sluh, jer u slučaju kvara bilo kog dijela aparata, korisnici u potpunosti gube sluh.

Inače, pravo na zamjenu postojećih procesora na period od sedam godina ostvaruje se na prijedlog konzilijuma specijalista otorinolaringologa ustanove tercijarnog nivoa i rješenjem Fonda.  Usluga zamjene postojećih procesora  se,  takođe,  pruža u Univerzitetsko-kliničkom centru RS.

Podsjećamo da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u martu prošle godine počeo da finansirа kohlearnе implantate za djecu sa oštećenim sluhom, tako da je sa finansiranjem i zamjenom postojećih procesora, učinjen  još jedan pomak u poboljšanju uslova liječenja osiguranika koji imaju zdravstvene probleme sluha. Napominjemo i da trošak ugradnje kohlearnog implanta za jednog osiguranika iznosi oko 32.000 KM, a ova usluga se pruža u UKC RS. 

Kohlearni implantati se uglavnom ugrađuju djeci sa urođenom obostranom gluvoćom, kao i djeci sa progresivnim postlingvalnim gubitkom sluha ili stanja nakon menignitisa. Sve dosadašnje studije su pokazale da zahvaljujući ovom aparatu djeca imaju uredno razvijen govor, redovno pohađaju školu i aktivni su članovi društvene zajednice.