Štampa

Počelo je potpisivanje ugovora sa apotekama, koje će u ovoj godini za osiguranike Fonda izdavati lijekove sa Pozitivne liste. Sa apotekama koje ispunjavaju sve kriterijume, ugovor će se potpisati na godinu dana, dok je ostalim apotekama ponuđen ugovor na tri mjeseca. Ovim apotekama je data mogućnost da u roku od tri mjeseca ispune preostale kriterijume i time steknu uslov za potpisivanje ugovora za cijelu godinu.
U odnosu na prethodne godine, u ovogodišnjim ugovorima ima značajnih promjena. Najznačajnija promjena se odnosi na činjenicu da je u ovoj godini Fond izabrao apoteke na osnovu javnog poziva, odnosno na osnovu kriterijuma koji su tim pozivom precizirani. Ova poslovna godina je karakteristična i po većem broju apoteka kojima je ponuđen ugovor o poslovnoj saradnji. Osiguranici Fonda moći će da podignu lijekove na recept u oko 190 apoteka širom Republike Srpske. Novost su i odredbe koje se odnose na pooštrenu kontrolu provođenja ugovora sa apotekama. Između ostalog, potpisivanjem ugovora apoteke preuzimaju obavezu da osiguranicima Fonda učine dostupnim lijekove sa pozitivne liste čiju cijenu Fond priznaje u punom iznosu. 
Imajući u vidu dosadašnje iskustvo i pritužbe osiguranika, Fond će posvetiti posebnu pažnju kontroli upravo ove odredbe iz ugovora. Naime, zbog činjenice da su apoteke većinom imale lijekove sa liste, ali od proizvođača čije su cijene više od one koju priznaje Fond, osiguranici su često morali da doplaćuju razliku u cijeni. To je, naravno, izazivalo njihovo nezadovoljstvo, posebno onih koji su oslobođeni plaćanja participacije, jer su razliku u cijeni uglavnom poistovjećivali sa participacijom.
Spisak apoteka u kojima će osiguranici Fonda moći da podignu lijekove na recept, biće objavljen na internet stranici Fonda nakon što ugovori budu potpisani.