Štampa

Objavljen je javni poziv za ugovaranje stomatološke zaštite za osiguranike Fonda. Na poziv mogu da se jave ustanove i ordinacije iz javnog i privatnog sektora, koje ispunjavaju propisane kriterijume. Ovim se prvi put otvara mogućnost da osiguranici Fonda sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom dobiju stomatološku zaštitu, i u privatnoj ordinaciji, pod istim uslovima kao i u domu zdravlja. 
Zainteresovane ustanove mogu da konkurišu za cjelokupni paket usluga stomatološke zaštite koju finansira Fond ili za pojedinu od usluga, kao što su npr. usluge ortodoncije, protetike itd.
Javni poziv se odnosi i na usluge preventivne stomatologije, čiji je sadržaj definisan projektom prevencije bolesti usta i zuba. Ovaj projekat, kojeg će finansirati Fond, realizovaće se u naredne dvije godine, a njime će biti obuhvaćena sva djeca od 6 i 12 godina, kao i sve trudnice. Pored prevencije, projekat predviđa i sanaciju karijesa kod djeca ovog uzrasta, te program edukacije o pravilnom održavanju higijene usta i zuba i zdravoj ishrani. U realizaciju projekta biće uključene zdravstvene ustanove, škole i mediji. 
Statistika kaže da su u svijetu bolesti usta i zuba po broju oboljelih, a i po troškovima ispred kardiovaskularnih i malignih oboljenja. Ovi podaci govore o značaju ovog projekta, koji u krajnjem treba da utiče na promjenu ovakve statistike u Republici Srpskoj.
Usluge stomatološke zaštite koje finansira Fond definisane su Pravilnikom o sadržaju i obimu prava iz zdravstvenog osiguranja, koji se nalazi na internet stranici Fonda. Na internet stranici je i javni poziv u kome su navedeni kriterijumi koje moraju da ispunjavaju ustanove i ordinacije sa kojima će Fond ugovarati stomatološku zaštitu.