Štampa
subota, 03. 01. 2009. 11:24

Na sastanku predstavnika FZO RS i Direktora stacionarnih zdravstvenih ustanova RS: Klinički centar Banja Luka i I. Sarajevo, Opšte bolnice: Kasindo, Foča, Prijedor, Gradiška, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Trebinje, Psihijatrijska bolnica Sokolac i Bolnica Nevesinje, održanom dana 11. 03. 2008. godine u prostorijama FZO RS u Banja Luci doneseni su sledeći:

ZAKLJUČCI

1. Da se od 01.04.2008. obezbjede za sve pacijente pidžame, papuče i sve drugo što pripada pacijentu prilikom prijema u bolnicu.
2. Da se od 01.04.2008. obezbjede za sve pacijente koji su na liječenju, lijekovi sa bolničke liste lijekova, tako da ubuduće nema refundacija, a to podrazumijeva da se na vrijeme obezbjede minimalne količine zaliha lijekova, a ako dobavljači ne isporučuju ugovorene lijekove da se odmah obavijesti FZO RS.
3. Da od 01.04.2008. bolnice i klinički centri moraju imati obezbjeđen sav sanitetski, zavojni, ugradbeni materijal tako da ga ne nabavljaju pacijenti.
4. Da se u liječenju pacijenata koriste uglavnom lijekovi sa bolničke liste (a ako su neophodni lijekovi koji nisu na listi mogu se uvesti uz odobrenje Stručnog kolegijuma ustanove).
5. U narednom periodu ovakve sastanke organizovati najmanje jednom mjesečno.

Prim. Dr. BORO GUŽVIĆ
Zamjenik direktora FZO RS