Štampa
subota, 03. 01. 2009. 11:24

U nastojanju da osiguranicima još više približi informaciju o pravima iz zdravstvenog osiguranja, Fond je počeo distribuciju «Informacija za osiguranike». Riječ je o informativnom letku koji će se štampati svaki put kada budu izvršene izmjene i dopune u propisima kojima su regulisana prava iz obaveznog osiguranja ili se ukaže potreba da se osiguranicima saopšte za njih važne informacije.
Za svaki broj «Informacija za osiguranike» predviđeno je po jedno anketno pitanje, a u prvom broju ono glasi: «Primjećujete li pozitivne promjene u Fondu zdravstvenog osiguranja»?
Obraćajući se osiguranicima u povodu prvog broja «Informacija», direktor Fonda Goran Kljajčin je, između ostalog, rekao: «U Fondu zdravstvenog osiguranja se provode značajne aktivnosti. Želimo da postanemo vaš servis i da svakim danom sve više osjetite našu spremnost da vam pomognemo i da zaštitimo vaša prava iz zdravstvenog osiguranja».
Kako osiguranici Fonda mogu da dobiju odgovor na bilo koje pitanje iz zdravstvenog osiguranja?

- Iz vodiča kroz prava, koji su im podijeljeni u toku prošlogodišnje kampanje «Jun, mjesec prava osiguranika»
- Pozivom na broj 1371 koji je dostupan 24 časa svakog dana (odgovor osiguranik dobija odmah, a najkasnije narednog radnog dana)
- Elektronskom poštom (odgovor dobija istog, a najkasnije narednog radnog dana)
- Na internet stranici Fonda
- Iz «Informacija za osiguranike» koje su dostupne na šalterima kod ovjere zdravstvene knjižice
- U svakoj poslovnici Fonda.