Štampa
subota, 03. 01. 2009. 11:24

Kontrole koje je Fond zdravstvenog osiguranja RS u protekla dva mjeseca proveo u svim bolnicama i kliničkim centrima u RS, pokazale su da su u većini ustanova poboljšani uslovi liječenja, kao i zadovoljstvo pacijenata.

Ispitivanjem su bili obuhvaćeni sljedeći indikatori: da li bolnica ima neophodne lijekove i sanitetski materijal, da li su pacijentima obezbijeđeni zadovoljavajuća ishrana, pidžame i papuče, kakvi su higijenski uslovi u bolnicama, da li su pacijenti zadovoljni uslugom i odnosom bolničkog osoblja, te da li je pacijentima rečeno da imaju pravo i na mišljenje drugog ljekara.

Najniža prosječna ocjena u svim bolnicama i kliničkim centrima je četiri.

Poboljšanje odnosa bolničkog osoblja prema pacijentima naročito je vidljivo u Opštoj bolnici Prijedor, u kojoj je u kratkom roku prosječna ocjena sa 3,76 povećana na 4,99. Bitno je unaprijeđen odnos prema pacijentima u svim segmentima, lijekovi sa bolničke liste su kontinuirano obezbjeđivani, poboljšani su uslovi boravka u bolnici.

Od marta ove godine, kada je Fond javno promovisao pojačanu kontrolu uslova liječenja, najbolje rezultate kontinuirano postiže bolnica u Foči, a visoke ocjene pacijenti su davali i bolnicama u Nevesinju i Bijeljini.

Uprkos značajnim iskoracima koje su učinile sve ustanove, iz rezultata provedenih kontrola vidljivo je da u pojedinim bolnicama još ima prostora da se poboljša zadovoljstvo pacijenata, posebno odnosom medicinskog osoblja prema njima. 
Anketiranje je pokazalo i da je pacijentima najčešće uskraćeno pravo na drugo mišljenje, odnosno, pacijenti su najniže ocjene u većini bolnica davali kod pitanja: ''Da li vam je doktor saopštio da možete tražiti i mišljenje drugog ljekara?''.

Naime, Fond je rukovođen podatkom da je preko 80 odsto anketiranih pacijenata u RS izjavilo da misli da bi im njihov doktor zamjerio ukoliko bi zatražili mišljenje drugog doktora, pravo na drugo mišljenje uvrstio u Poslovni kodeks, koji je sastavni dio ugovora kojeg su zdravstvene ustanove potpisale sa Fondom. Pravo na drugo mišljenje takođe je i jedno od ključnih prava naznačenih u Povelji UN o pravima pacijenata.

Gospodin Goran Kljajčin, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS, svim bolnicama i kliničkim centrima uputio je dopise u kojima je izrazio čestitke i zahvalnost menadžmentima i kolektivima ustanova u kojima su postignuta značajna poboljšanja, ali je ukazao i na utvrđene nedostatke u pojedinim bolnicama i potrebu da se isti u što kraćem roku otklone. Između ostalog, direktor Fonda je menadžmentu pojedinih bolnica ukazao na neprihvatljivu pojavu da pacijenti kupuju lijekove kojih ima u bolničkim apotekama i da im se ne saopštava razlog dugog čekanja pred ljekarskom ordinacijom.