Štampa
četvrtak, 26. 02. 2009. 13:41

Stopa odsustvovanja s posla zbog bolesti u mjesecu januaru 2009. godine, na osnovu podataka iz 31 doma zdravlja i podataka komisije za ocjenu privremene nesposobnosti za rad, iznosila je 3,38 odsto, odnosno manja je u odnosu na prethodne mjesece.
U novembru prošle godine ta stopa bila je 4,45 odsto, a u decembru 3,50 odsto.
Stopa odsustvovanja s posla zbog bolesti do 30 dana u januaru iznosila je 2,09 odsto, a preko 30 dana 1,29 odsto. Primjetno je da su stope bolovanja i do 30 dana i preko 30 dana manje u januaru u odnosu na decembar mjesec.
Inače,  niskom stopom odsutnosti s posla smatra se stopa manja od 3 %; umjereno povišenom stopa od 3,1 do 4,5 %; visokom odsutnošću stopa od 4,6 do 6,0 %, a izrazito visokom stopa koja prelazi 6,1 %.