Štampa
petak, 10. 04. 2009. 11:29

Sastanak Uduženja penzionera RS i Fonda zdravstvenog osiguranja.
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Goran Kljajčin sa saradnicima u četvrtak, 9. aprila 2009. godine, u Tesliću održao je sastanak sa predstavnicima Udruženja penzionera Republike Srpske, s ciljem da im se približe prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i evidentiraju problemi s kojima se ova populacija suočava prilikom korišćenja zdravstvene zaštite.
Sastanku je prisustvovalo oko 80 penzionera iz svih opština Republike Srpske. Oni su uglavnom iznijeli primjedbe na nejednaku dostupnost zdravstvene zaštite svima, na plaćanje specijalističkih i laboratorijskih usluga u pojedinim domovima zdravlja, te na praksu propisivanja onih lijekova koje Fond ne finansira u 100 % iznosu.
Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionra RS, kazao je da je Fond organizovanjem ovakvih sastanaka pokazao spremnost i volju da u direktnom kontaktu sa osiguranicima čuje na koje probleme oni nailaze, što je način da se preduzmu najbolje mjere koje će unaprijediti kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite.  
"Pozdravljam ideju direktora Fonda koji traži pomoć građana, odnosno korisnika zdravstvenih usluga, kako bi otklonio pojave koje onemogućavaju da se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koristi u punoj mjeri", rekao je Rakulj.
Kljajčin je istakao da je krajnji cilj ovog sastanka, ali i narednih koji će se organizovati, da se u neposrednoj komunikaciji sa osiguranicima saznaju problemi na koje oni nailaze, a koji će biti putokaz Fondu u kojem smijeru dalje da unapređuje svoj rad. On je pozvao predstavnike svih opštinskih udruženja penzionera da sastave liste pitanja i problema u svojim opštinama, na koja će predstavnici Fonda odgovarati u pojedinačnim posjetama svakoj od opština Republike Srpske.
Penzionerima su prezentovane aktuelne aktivnosti Fonda i postignuti rezultati u zadnje tri godine, te podijeljeni vodiči kroz prava iz zdravstvenog osiguranja i izvodi iz liste lijekova.
Ovim sastankom započeta je realizacija projekta unapređenja dostupnosti informacija iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji je nedavno usvojen na sjednici Upravnog odbora Fonda.
Projektom je predviđeno da se predstavnici Fonda u predstojećem periodu sastanu sa svim značajnijim udruženjima građana i udruženjima pacijenata s ciljem približavanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i evidentiranja problema na koje nailaze osiguranici kod korišćenja zdravstvene zaštite. Takođe, planirano je i ažuriranje postojećih vodiča kroz prava iz zdravstvenog osiguranja, kao i štampanje novih , koji će biti dostupni u svom poslovnicama Fonda i zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima potpisane ugovore o poslovnoj saradnji.
Projektom je planirana i izrada brošure "Paket prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja" u kojoj će biti objavljena sva prava koja nudi obavezno zdravstveno osiguranje (preventivna zdravstvena zaštita, liječenje, ljekovi, fizikalna rehabilitacija, ortopedska i druga pomagala, naknada plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad, lično učešće osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite i dr.).