Štampa
četvrtak, 10. 09. 2009. 14:42

Fond zdravstvenog osiguranja RS otvorio je još jedan info telefon 051 232 271, koji je namijenjen nevladinim organizacijama u čijim je programskim aktivnostima zastupljena i oblast zdravstvenog osiguranja.
Direktor Fonda Goran Kljajčin kazao je da je Fond i do sada imao dobru saradnju sa nevladinim sektorom, ali da mu je namjera da ta saradnja bude unapređena, čemu bi trebalo da doprinese i otvaranje ovog info telefona.
''Strateškim planom razvoja Fonda predviđeno je niz mjera koje bi trebalo da dovedu do aktivnije uloge građana u kreiranju politike razvoja u oblasti zdravstvenog osiguranja.

Saradnjom sa nevladinim sektorom koji je svojevrstan most između institucija i građana, postizanje ovog cilja je mnogo izvjesnije'', rekao je Kljajčin i dodao da saradnja sa nevladinim organizacijama omogućava da se prepoznaju specifični problemi pojedinih socijalnih grupa i da se zajedničkom aktivnošću pokušaju prevazići. ''Naša je namjera da građani u Fondu zdravstvenog osiguranja prepoznaju instituciju kojoj su njihovi interesi i problemi prioritet. Nadam se da ćemo unapređenjem saradnje sa nevladinim sektorom biti na korak bliže ostvarenju te vizije'', istakao je Kljajčin.
Direktor Fonda je takođe imenovao tim koji je zadužen za saradnju sa nevladinim sektorom. U okviru ove saradnje planirano je organizovanje sastanaka sa udruženjima građana, poput udruženja penzionera i udruženja pacijenata u svim opštinama RS.
Za Fond zdravstvenog osiguranja saradnja sa nevladinim sektorom je dragocjena za unapređenje zdravstvenog osiguranja, a posebno za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite. U toku je izrada plana kojim će biti utvrđeni oblici saradnje i dinamika kontakata sa nevladinim organizacijama širom RS.
U Fondu zdravstvenog osiguranja od ranije su aktivna tri info telefona: 1371, koji je dostupan od 7 do 21 čas; 051 226 391 koji je namijenjen osiguranim licima koji su upućeni na liječenje van RS i koji je dostupan od 8 do 15 časova i 051 232 270 na koji građani mogu dobiti informacije u vezi sa lijekovima, a takođe je dostupan od 8 do15 časova.