Štampa
petak, 04. 12. 2009. 08:55

Ovih dana na adresu svih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj stići će instrukcija direktora Fonda zdravstvenog osiguranja u kojoj je navedeno da je kod upućivanja pacijenata u kliničke centre za usluge koje samo oni mogu da rade, dovoljna uputnica porodičnog doktora, te da nije potrebna saglasnost lokalne opšte bolnice.
Navedena instrukcija je jedna od konkretnih mjera uklanjanja administrativnih prepreka koje osiguranim licima nepotrebno komplikuju ostvarivanje zdravstvene zaštite. U dosadašnjoj praksi pacijenti su npr. za nalaze koje samo može da radi Klinika za nuklearnu medicinu u KC Banja Luka, sa uputnicom porodičnog doktora morali da odlaze u opštu bolnicu i da traže njen pristanak za odlazak na kliniku. Analiza, koju je zahtjevao direktor Fonda, pokazala je da takva procedura nije propisana ni jednim aktom, kao ni da nema ni jednog argumenta koji bi je opravdavao. U vezi sa tim uslijedila je pomenuta instrukcija, kojom će odlazak pacijenata u kliničke centre biti pojednostavljen, a izbejći će se i nepotrebni troškovi putovanja do bolnice.