Štampa
petak, 04. 12. 2009. 08:57

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Goran Kljajčin sa saradnicima održao je danas (3.12.2009.) sastanak sa predstavnicima studenata na kojem je dogovoreno da studenti već od sutra mogu da izaberu svog porodičnog ljekara u bilo kom domu zdravlja u RS, bilo u mjestu prebivališta ili u mjestu studiranja i da nesmetano ostvaruju zdravstvenu zaštitu.
Na sastanku su studente predstavljali Milan Petković, predsjednik Unije studenata RS, Bojan Grebenar, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci, Mladen Čančarević, student ombudsman RS, Radomir Jerkić, predstavnik Studentskog centra ''Nikola Tesla'' i Dragić Saša, generalni sekretar Unije studenata RS. Na sastanak su bili pozvani i studenti Univerziteta iz Istočnog Sarajeva.
Zahtjevi studenata uglavnom su usmjereni na to da se organizuje posebna studentska ambulanta i da im se obezbijedi kontinuirana zdravstvena zaštita i u mjestu gdje studiraju i u mjestu gdje imaju stalno prebivalište.
Direktor Fonda je studentima ukazao na njihovu obavezu da treba da se registruju u dom zdravlja u mjestu gdje žele da ostvaruju zdravstvenu zaštitu, te pozvao studente da sačine bazu podataka o broju studenata koji studiraju u Banjaluci i koji žele da tu izaberu svoj tim porodične medicine.
''Na osnovu tih podataka napravićemo koncept, zajedno sa Domom zdravlja, u kojim ambulantama, odnosno kod kojih timova porodične medicine će se moći studenti iz drugih gradova registrovati. U međuvremenu, studenti već od sutra mogu izabrati svog ljekara i nesmetano koristiti usluge zdravstvene zaštite'', naglasio je Kljajčin. On je informisao studente da u slučaju da im je neophodna zdravstvena zaštita, nezavisno u kom se gradu ili opštini nalaze, da je svaka ustanova dužna da im pruži odgovarajuću uslugu i da je pri tome ne smije naplatiti, izuzev participacije.
Kljajčin je rekao da će se zajedno sa studentima založiti da oni dobiju svoju studentsku ambulantu, te da će po tom pitanju kontaktirati gradske vlasti i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.
Predstavnici studenata su izrazili svoje zadovoljstvom što je Fond prepoznao njihove probleme i inicirao ovaj sastanak.
''Zadovoljni smo ishodom sastanka sa predstavnicima Fonda, naročito je za pohvalu što je sastanak inicirao Fond, a ne mi. Dogovorili smo buduće aktivnosti kako bi se problemi studenata dugoročno riješili, a najbitnije ja da već od sutra studenti mogu da se jave u bilo koju ambulantu da se registruju i da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu'', rekao je Grebenar nakon sastanka.
Petković je kazao da su studenti od direktora Fonda dobili obećanje da će u što skorije vrijeme otvoriti dijalog sa gradonačelnikom i Ministarstvom zdravlja u vezi sa formiranjem ambulante u okviru studentskog kampusa.
Na sastanku je studentima objašnjeno da su pogrešna tumačenja da oni moraju da mijenjaju svoje mjesto prebivališta, kako bi se registrovali u domu zdravlja u mjestu gdje studiraju.
Na sastanku se pokazalo da su nastali problemi zapravo posljedica nedovoljne informisanosti,  ali i nedosljedne primjene propisa, tj. njihovog različitog tumačenja.