Štampa

Koja dokumenta su potrebna za refundaciju troškova zdravstvenih usluga ili lijekova?

Osigurano lice FZO RS može da preda zahtjev za refundaciju troškova korišćenja zdravstvene zaštite u nadležnu poslovnicu Fonda. Neophodno je da se uz zahtjev za refundaciju troškova, koji popunjavaju radnici FZO na licu mjesta, u nadležnoj poslovnici Fonda priloži i kopija medicinske dokumantacije iz koje se vidi da je neka usluga ili lijek preporučen. Takođe, potrebno je priložiti originalan račun (dokaz o plaćanju na ime osiguranika sa specifikacijom -fiskalni račun, nota račun, priznanica...), fotokopiju kartice tekućeg računa kod nadležne banke, te ponijeti zdravstvenu knjižicu na uvid.

Zahtjev za refundaciju se može podnijeti u roku od tri godine od vremena kada je osiguranik platio neku zdravstvenu uslugu, lijek ili medicinsko sredstvo.