Štampa
ponedjeljak, 02. 09. 2019. 13:17

 

Fond zdravstvenog osiguranja RS objavio je danas Javni poziv za dostavljanje liste kandidata za izbor doktora na primarnom nivou zdravstvene zaštite za 2020. godinu. Poziv je objavljen u dnevnim novinama ''Glas Srpske'' (02.09.2019.), a dostupan je i na sajtu Fonda, kao i obrasci za liste kandidata.

Podsjećamo da FZO RS svake godine u septembru objavljuje javni poziv za zdravstvene ustanove kako bi dostavile liste kandidata za izbor doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa. Po završetku ovog procesa, u redovnom terminu, odnosno od oktobra mjeseca pa do kraja godine, osiguranici će moći da izaberu/promijene doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa.