Štampa
ponedjeljak, 23. 09. 2019. 12:00

Kvalitet zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj ocjenjen je sa četvorkom, pokazala je anketa Fonda zdravstvenog oisguranja Republike Srpske koja je nedavno sprovedena u svim filijalama i poslovnicama FZO RS.

U anketi u kojoj je učestvovao 896 osiguranika iz cijele Republike Srpske, mali broj njih, tek 2,6 odsto za kvalitet zdravstvene zaštite dalo je negativnu ocjenu.

Rezultati ankete na neki način  demantuju predubjeđenja javnosti, posebno kada su u pitanju odgovori  o čekanju na preglede kod porodičnog doktora. Najveći broj ispitanih je odgovorilo da istog dana budu primljeni kod porodičnog doktora, čak 41,1 odsto ispitanik, dok je 27,8 odsto njih istaklo da ukoliko je hitan slučaj budu primljeni odmah. Niko nije naveo da na prijem kod porodičnog doktora čeka duže od mjesec dana.

Kada je u pitanju liječenje u bolnici, najveći broj ispitanih 32,6 odsto smatra da je najveći problem dugo čekanje na preglede, a veliki broj njih, odnosno 33,1 odsto je istaklo da problem predstavlja i to što sami moraju da kupuju lijekove i ostala neophodna sredstva u bolnici.

Nešto drugačija situacija je kada je u pitanju zadovoljstvo dostupnošću lijekova na recept, jer je više od polovine anketiranih, tačnije 54,7 odsto zadovoljno izborom lijekova koji se nalaze na Listi lijekova koji se izdaju na recept.

Budući da se jedan dio pitanja odnosio i na način informisanja osiguranika o svojim pravima, anketa je pokazala da osiguranici najviše vjeruju zaštitnicima prava, jer bi se u većini slučajeva prvo obratili njima u slučaju povrede prava iz zdravstvenog osiguranja, pa tek porodičnim doktorima, medicinskim sestrama, medijima i slično.

Tako da je i ova anketa pokazala da su zaštitnici prava koje je Fond imenovao još 2011. godine opravdali svoju ulogu, jer je i cilj njihovog imenovanja i bio da se osiguranicima nađu na usluzi za sve što im je potrebno iz ove oblasti.

Inače, ova anketa sprovedena kako bi se utvrdio stepen zadovoljstva osiguranika dostupnošću i kvalitetom pružanja zdravstvenih usluga, a sve u cilju unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

Anketni list je  sadržavao  ukupno osam pitanja iz oblasti zdravstvene zaštite i dostupnosti zdravstvenih usluga, ne uključujući starosnu dob i pol osiguranika.  Pitanja su se odnosila, između ostalog, da li su osiguranici zadovoljni zdravstvenom zaštitom, koliko dugo čekaju na prijem kod porodičnog doktora, koliko su zadovoljni ljubaznošću medicinskog osoblja, šta im predstavlja najveći problem kod liječenja u bolnicama, da li su zadovoljni dostupnošću lijekova na recept i slično.