Štampa
utorak, 01. 10. 2019. 12:33

Bolnica Gradiška je prva zdravstvena ustanova koja je danas, u okviru projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) dobila 140 računara i čitača u trajnom vlastištvu u cilju što boljeg sprovođenja u praksi jednog od najkompleksnijih projekata u Srpskoj, kao što je potpuna digitalizacija zdravstvenog sistema.

Ova zdravstvena ustanova je među prvima dobila neophodnu računarsku opremu, jer je ovim projektom predviđeno da Bolnica Gradiška zajedno sa tri pripadajuća doma zdravlja budu prve zdravstvene ustanove u kojima će se uvesti IZIS.

Računarsku opremu uručili su predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sa predstavnicima kompanija koje su izabrane na tenderu za realizaciju i sprovođenje ovog projekta u praksi.

Inače, kako je i predviđeno ovim projektom, računarsku opremu u trajnom vlasništvu dobiće  zdravstvene ustanove koje su izabrale aplikativni način integracije u cilju lakše implementacije projekta i kako bi zdravstvene ustanove bile isto usklađene na tehnološkom nivou, što je jedna od bitnih pretpostavki  za uspješnu informatizaciju zdravstva.

Osim toga, osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će prvu elektronsku karticu dobiti besplatno, za razliku od, primjera radi, građana Srbije koji izdvajaju dodatna lična sredstva za dobijanje elektronske  kartice.

Podsjećamo da Fond sa izabranim partnerima predano radi na potpunoj digitalizaciji zdravstva kako bi do kraja 2020. godine u Republici Srpskoj u potpunosti zaživjele elektronske kartice, uputnice, recepti i kartoni. Do sada su završene sve pripremne radnje, kao što je donošenje određenih uputstava, procedura i sl. koje su bile neophodne za dalji rad na IZIS-u. Između ostalog, opremljen je i Data centar i uređene su server sale na dvije lokacije u Banjaluci i Bijeljini. Isto tako, i konzorcijum koji radi na uvođenju ovog projekta je svoje poslove, do sada, izvršavao u predviđenim rokovima.

Održano je više prezentacija ovog projekta, prvenstveno zdravstvenim radnicima, odnosno svima onima koji su dio ovog projekta, a završene su i radionice za zdravstvene radnike iz cijele Republike Srpske u cilju da se čuje upravo i mišljenje medicinskih radnika, kako bi se sistem dodatno usavršavao i prilagođavao njihovim potrebama u svakodnevnom radu sa pacijentima.

Inače, Integrisani zdravstveni infomacioni sistem je jedan od od najznačajnijih projekata koji se realizuju u Republici Srpskoj,  a koji bi trebao znatno da unaprijedi zdravstveni sistem, učini ga kvalitetnijim i da donese značajne finansijske uštede za cjelokupni sistem. Dakle, od koristi za svakog građanina pojedinačno, do koristi za sve ustanove i institucije u zdravstvenom sistemu.

Na realizaciji IZIS-a u RS radi izabrani konzorcijum ''MMSCODE'' d.o.o. Banjaluka, ''Lanaco'' d.o.o. Banjaluka i ''Ericsson Nikola Tesla'' d.d. Zagreb.