FZO RS Javne nabavke

Konkurentski postupak- nabavka goriva i plina 1418/21

četvrtak, 29. 04. 2021. 12:20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Petak, 09. 04. 2021. 15:06

Obavještenje o nabavci