FZO RS Javne nabavke

Nabavka kancelarijskog materijala 07/015-2509/19

Srijeda, 22. 01. 2020. 14:18

Obrazac realizacije ugovora

Petak, 27. 09. 2019. 13:00

Obrazac realizacije ugovora

Utorak, 16. 07. 2019. 15:09

Odluka o poništavanju postupka

Petak, 21. 06. 2019. 14:14

Obavještenje o nabavci