FZO RS Javne nabavke

Nabavka lijekova sa Liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine 11280/18

Ponedjeljak, 20. 05. 2019. 11:28

Tabela opisa realizacije

Utorak, 12. 03. 2019. 09:58

Odluka o poništenju postupka

Ponedjeljak, 11. 02. 2019. 12:48

Ispravka obavještenja o nabavci

Utorak, 05. 02. 2019. 15:27

Ispravka obavještenja o nabavci

Ponedjeljak, 28. 01. 2019. 15:44

Ispravka obavještenja o nabavci

Ponedjeljak, 31. 12. 2018. 12:15

Obavještenje o nabavci