FZO RS Javne nabavke

Nabavka potrošnog materijala i lijekova za peritoneumsku dijalizu 3920/20

Srijeda, 14. 04. 2021. 12:35

Obrazac realizacije ugovora

Petak, 22. 01. 2021. 11:50

Obrazac realizacije ugovora

Srijeda, 30. 12. 2020. 11:49

Obrazac realizacije ugovora

Ponedjeljak, 07. 12. 2020. 13:13

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ponedjeljak, 02. 11. 2020. 16:06

Obavještenje o nabavci