FZO RS Javne nabavke

Nabavka sistema za alternativno napajanje - agregat

Srijeda, 16. 09. 2015. 11:00

Odluka o poništavanju postupka

Srijeda, 16. 09. 2015. 10:59

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda