FZO RS Javne nabavke

Nabavka usluge smještaja na Miločeru

Ponedjeljak, 29. 06. 2015. 15:32

Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Ponedjeljak, 29. 06. 2015. 15:29

Rješenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Srijeda, 24. 06. 2015. 13:17

Poziv za nabavku usluge smještaja

Srijeda, 17. 06. 2015. 16:34

Poziv za nabavku usluge smještaja