FZO RS Javne nabavke

Realizacije Ugovora po Direktnim sporazumima (direkcija i filijale) za period od 01.05-31.12.2020.