FZO RS Javni pozivi

Javni oglas o prodaji osnovnog sredstva neposrednom pogodbom