FZO RS Javni pozivi

POZIV za dostavljanje prijava za ugovaranje isporuke medicinskih sredstava osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za 2018. godinu