FZO RS Odnosi s javnošću Najčešća pitanja Osiguranje stranih državljana u RS

Da li jedan od supružnika koji je strani državljanin može da ostvari zdravstveno osiguranje preko bračnog partnera koji je osiguranik FZO RS?

Strani državljani mogu da se na zdravstveno osiguranje prijave preko supružnika, kao članovi uže porodice, ali je prije toga potrebno da od Kancelarije za strance BiH dobiju dozvolu o privremenom boravku u BiH i to po osnovu sklapanja porodice. Takođe,  supružnik koji želi da se prijavi na zdravstveno osiguranje neophodno je da se odjavi sa osiguranja zemlje iz koje dolazi.  Potvrdu Kancelarije za strance BiH, kao i potvrdu da nema zdravstveno osiguranje zemlje iz koje dolazi, te kopiju vjenčanog lista, predaje u nadležnu poslovnicu Fonda kako bi se prijavio na osiguranje kao član porodice našeg osiguranika.