Da li se umanjuje plata kada se trudnica nalazi na bolovanju (čuva trudnoću)?

Bolovanje za vrijeme trudnoće se tretira kao i bolovanje iz bilo kog drugog razloga, pa se, prema tome, i plata umanjuje kao što je objašnjeno u prethodnom odgovoru. Treba razlikovati bolovanje u toku trudnoće, zbog ''čuvanja'' trudnoće i porodiljsko odsustvo. Za vrijeme porodiljskog odsustva (koje može da se otvori najranije 28 dana prije predviđenog termina poroda i traje 12, odnosno 18 mjeseci) porodilja prima punu platu, koju poslodavcu nadoknađuje Fond za dječiju zaštitu.