Poreska uprava RS i Fond zdravstvenog osiguranja RS potpisali su danas u Banjaluci Protokol o saradnji kojim je omogućena elektronska razmjena podataka kako bi se pojednostavile procedure i građanima olakšalo sticanje svojstva osiguranog lica.

Prema Protokolu koji su potpisali direktor Poreske uprave Goran Maričić i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić, dogovoreno je da će Fond zdravstva na osnovu direktnog pristupa podacima Uprave moći utvrditi da li postoji osnov za sticanje svojstva osiguranog lica, a građani će svoje pravo na zdravstveno osiguranje potvrditi donošenjem uvjerenja o visini oporezivih prihoda iz Poreske uprave RS.

Maričić je rekao da se ovim Protokolom želi izaći u susret građanima, kako ne bi imali potrebe da čekaju u redovima za uvjerenje kojima se dokazuju pravo na zdravstveno osiguranje.

- Na ovaj način, građani će svoje pravo na zdravstveno osiguranje ostvariti i prije formalnog dobijanja uvjerenja od strane Poreske uprave RS – rekao je Maričić i dodao da su posljednjih mjeseci u područnim jedinicama Poreske uprave RS bile evidentne gužve, te će se zahvaljujući ovoj saradnji, iste smanjiti jer će Fonda zdravstva elektronski preuzimati podatke koji su im potrebni za utvrđivanje osnova za zdravstveno osiguranje.

Vlada Republike Srpske obezbjedila je dodatnih 52 miliona KM,a sve u cilju da zdravstvene ustanove od ove godine zdravstvenim radnicima isključivo uplaćuju bruto platu, poručio je ovo premijer Republike Srpske na sastanku sa rukovodiocima zdravstvenih ustanova na kojem je prisustvovao i resorni ministar Alen Šeranić kao i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejan Kusturić.

"Građani Srpske moraju biti zadovoljni uslugama u zdravstvenom sektoru Srpske", poručio je Višković. On je istakao da nema više gomilanja dugova u zdravstvenom sistemu, te da se radi na tome da ovaj sistem bude održiv.

"U ovoj godini trebalo bi da budu uvedene nove 32 procedure u zdravstvenom sektoru RS. Sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja Srbije smo krajem prošle godine potpisali Ugovor i isplatili naša dugovanja, a potpisan je i sporazum kako bi naši pacijenti, koji se ovdje ne mogu liječiti, bili na isti način tretirani kao pacijenti iz Srbije, čime ćemo uštedjeti znatan novac", rekao je Višković.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić istakao je da je cilj zaustavljanje rasta dugovanja zdravstvenog sistema. On je naglasio da od 1. januara svi moraju uplaćivati poreze i doprinose, jer će se na taj način, kako je istakao, riješiti pitanje likvidnosti zdravstvenih ustanova.

Vršilac dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić naveo je da su zahvaljujući Vladi Srpske urađene detaljne projekcije koliko je novca potrebno za zdravstvene ustanove kako niko više ne bi imao izgovor za gomilanje dugovanja.

"Svi u zdravstvenom sistemu su danas dobili jasne instrukcije i moraju imati odgovornost. Posao Fonda zdravstvenog osiguranja jeste da prioritet u finansiranju budu javne zdravstvene ustanove kako bi bio obezbijeđen kvalitet u radu", rekao je Kusturić.

Direktor Doma zdravlja Čelinac Draško Kuprešak ocijenio je da je za sve domove zdravlja dobro što je Vlada Srpske našla način da bude ispoštovan dogovor o povećanju najniže cijene rada.

"Ovo će biti dodatni impuls za zdravstvene ustanove u Srpskoj kako bi uravnotežile poslovanje. Dom zdravlja Čelinac nema dugovanja, a trezorski model poslovanja se pokazao kao dobar", rekao je Kuprešak.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske likvidan je i stabilan, a nema dugova prema zdravstvenim ustanovama, izjavio je direktor Fonda Dejan Kusturić. - Cilj je da stabilizujemo zdravstvo u Srpskoj, da Fond bude finansijski stabilan, te da nastavi sa proširivanjem prava naših osiguranika i građana - rekao je Kusturić novinarima u Narodnoj skupštini. On je podsjetio da je Fond prije samo četiri godine imao ukupne obaveze 568 miliona KM, a danas su 417 miliona KM uprkos podizanju kredita u posljednje dvije godine od 133 miliona i 60 miliona KM čiji je cilj bio da se unaprijedi likvidnost. Kusturić je rekao da su potraživanja Fonda 300 miliona KM, i to onih koja se smatraju naplativim.

Kada je riječ o korona virusu, on je naveo da je oprez na tom planu potreban, a nikako panika. Kusturić je rekao da Fond nije kupio poslovni prostor u Trebinju za koji su poslanici opozicije u Narodnoj skupštini naveli da je plaćen 1,8 miliona KM, iako je, kako tvrde, njegova prava vrijednost 400.000 KM. On je rekao da Fond u ovom slučaju sudski štiti svoja prava, te da čeka izvršenje pravosnažnih presuda u svoju korist. Kusturić je dodao da se očekuje da i drugi nadležni organi završe predmet i utvrde da li je bilo određenih nepravilnosti i u smislu pravno-formalnog stanja u vezi s tim prostorom. Poslanik SDS-a Nebojša Vukanović je rekao da je prilikom kupovine poslovnog prostora Fonda zdravstva u Trebinju Srpska oštećena za 1,8 miliona KM.

Fond zdravstenog osiguranja Republike Srpske počinje da finansira kohlearne implantante za djecu sa oštećenim sluhom, a ovu zdravstvenu uslugu će pružati Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske.

Ovo je omogućeno izmjenom Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu koji je usvojio Upravni odbor ove institucije, te je i nastavak poslovnog opredjeljenja Fonda  da se osiguranicima u kontinuitetu obezbjeđuje dostupnija i kvalitetnija zdravstvena zaštita.

Budući da  trošak ugradnje kohlearnog implantanta za jednog osiguranika iznosi oko 32.000 KM, ovo će biti velika finansijka olakšica za roditelje djece sa oštećenim sluhom, jer će ubuduće Fond u potpunosti snositi troškove finansiranja i ugradnje ovog aparata.

Kohlearni implantanti se uglavnom ugrađuju djeci sa urođenom obostranom gluvoćom, kao i djeci sa preogresivnim postlingvalnim gubitkom sluha ili stanja nakon menignitisa. Sve dosadašnje studije kao i djeca kojima su ugrađeni kohlearni implantanti su pokazali da zahvaljujući ovom aparatu djeca imaju uredno razvijen govor, redovno pohađaju školu i aktivni su članovi društvene zajednice. Takođe, sve svjetske studije su dokazale da je uspješnog kao i efektnost ugradnje kohleranog implantanta mnogo veća ako se djeci ugradi u što ranijoj životnoj dobi.

Dakle, sa finansiranjem kohlearnog implantanta Fond nastavlja u pravcu proširenja prava osiguranih lica koji su isključivo rezultat odgovorne poslovne politike gdje se svaka ušteda usmjerava na poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite. Podsjećamo da smo i prošle godine pojednostavili proceduru i proširili prava iz oblasti medicinskih sredstava, a sa ovim potezom Fond samo potvrđuje svoje nastojanje da zdravstvenu zaštitu u kontinuitetu čini mnogo boljom.

Napominjemo da ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku, te se njegova primjena očekuje u drugoj polovini marta ove godine.