Osnovni cilj finansiranja i uvođenja savremenih lijekova u zdravstveni sistem Srpske jeste unapređenja kvaliteta života oboljelih i efikansije liječenje. Fond je u proteklih nekoliko godina uveo brojne inovativne terapije u liječenju oboljelih od malignih bolesti koje prema riječima nacionalnog koordinatora za maligne bolesti Zdenke Gojković predstavljaju potpuno novi zaokret u liječenju ovih bolesti.
„Pacijentima koji boluju od malignih bolesti, između ostalog, sada su dostupne nove terapije naučnika koji su dobili Nobelovu nagradu za medicinu. Riječ je o jednoj inovativnoj terapiji koja podiže imuno sistem, a u praksi se pokazalo da pacijenti koji ciljano primaju ove terapije godinama budu dobro, bez pogoršanja u liječenju“, istakla je u Gojkovićeva u Jutarnjem programu RTRS-a u  povodu 4.  februara, Svjetskog dana borbe protiv malignih bolesti.
U vezi s tim,  Fond je proteklih godina preduzeo mnoge, efektne mjere u cilju borbe protiv malignih bolesti, kao što su, između ostalog, uvođenje i finansiranje inovativnih lijekova za naše osiguranike koji boluju od metastatskog melanoma, karcinoma pluća, kao i drugih savremenih terapija i procedura liječenja.
Podsjećamo i da su osiguranici koji boluju od malignih bolesti u potpunosti oslobođeni plaćanja participacije i njihovu zdavstvenu zaštitu u cjelosti finansira Fond, kako za osnovnu bolest, tako i kod liječenja svih njenih komplikacija.  
Fond nastoji da u skladu sa preporukama struke i potrebama osiguranika, ali i finansijskim mogućnostima,  na Listu citostatika konstatno uvrštava nove lijekove, tako da se trenutno na ovoj listi nalazi više od 100 lijekova koje Fond u potpunosti finansira za oboljele od malignih bolesti. Pored citostatika, o trošku Fonda osiguranicima su dostupni i brojni drugi lijekovi koji se nalaze na listama FZO, kao i biološka terapija.
Svi ovi lijekovi iziskuju ogromna finansijska sredstva, a godišnji trošak Fonda samo za lijekove za oboljele od malignih bolesti,  uključujući i citostatike, iznosi više od 20 miliona KM. Primjera radi, liječenje jednog pacijenta koji boluje od malignih bolesti na godišnjem nivou košta i do 150.000 KM.

Detaljnije

Više od 300 tekstova i priloga koji su se prošle godine pojavili u medijima, odnosno čak 65 odsto od ukupnog pojavljivanja Fonda u medijima, iniciralo je Odjeljenje za odnose sa javnošću, a sve je objavljeno u afirmativnom kontekstu.
To je svakako i odraz rada Fonda u protekloj godini, odnosno uvođenja novih prava i drugih aktivnosti koje su promovisane, a sa druge strane, pozitivno prihvaćene u javnosti. Tako da su skoro svi mediji pozitivno izvještavali o uvođenju novih prava (novi lijekovi, obezbjeđena zdravstvena zaštita za sve građane za vrijeme vanredne situacije, finansiranje pulmološke rehabilitacije za osiguranike koji su preležali koronu, pojednostavljenje pojedinih procedura i dr.), što је jedan od pokazatelja koje teme su u javnosti ocjenjenje kao najznačanije u informisanju građana.
Fond je i u prošloj godini nastavio da promoviše transparentnost i to na način da na upite medija, osiguranika, nevladinih organizacija i dr. brzo reaguje i pravovremeno odgovori, što doprinosi objektivnijoj slici o radu Fonda. Tako je, primjera radi, Odjeljenje za odnose sa javnošću u prošloj godini odgovorilo na 176 upita medija, na više od 300 upita osiguranika i udruženja građana koja su stizala elektronskim putem. Na više od 80 odsto upita odgovoreno je isti dan, iako je zakonski rok 15 dana od dan prijema pitanja.


Osim toga, u 2020. godini Fond se još više angažovao na društvenim mrežama, posebno na „Fejsbuku“ i „Tviteru“ , a sve u cilju uspostavljanja bolje interakcije sa ciljnim javnostima, ali i osluškivanja potreba osiguranika i predstavnika udruženja kako bi pravovremenom reakcijom unaprijedili ovu oblast. Tako da je u prošloj godini na pomenutim mrežama objavljeno 194 različita sadržaja, 25 info letka koji su namjenski pravljeni za ove društvene platforme, više od deset video sadržaja, a sve objave su imale značajan broj pregleda i dijeljenja. Sa druge strane, evidentan je rast pratilaca Fonda na društvenim mrežama, što ukazuje, da su novi mediji u modernom vremenu, jedan od najvažnijih  kanala informisanja kako tradicionalnih medija, tako i ostalih javnosti.
Fond će i u ovoj godini nastaviti sa transparentnim radom, jer samo tako dugoročno i percepcija Fonda u javnosti može biti znatno bolja. Osim toga, informisanjem o zdravstvenom osiguranju, kao i radu Fonda, povećavamo svijest o važnosti zdravstvenog osiguranja, ali i podstičemo informisanje javnosti o tome na koji način se upravlja sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja, što je važan faktor u vraćanje povjerenja javnosti u rad institucija. Samo odgovornim radom i profesionalnim pristupom, posebno u cilju blagovremenog odgovara na sve upite koje svakodnevno dobijamo, dugoročno možemo postići potpunu otvorenost kojoj i težimo.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od ove godine počео је da finansira još 25 novih zdravstvenih usluga koje do sada nisu bile dio zdravstvenog sistema.
Time je nastavljen trend uvođenja novih usluga u zdravstvene ustanove u Srpskoj, jer je u proteklih pet godina uvedeno više od 300 novih usluga zbog kojih su se ranije naši osiguranici upućivali na liječenje izvan Republike Srpske.
Tako da je od januara 2021. godine Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske počeo da izvodi 19 novih dijagnostičkih usluga iz oblasti infektologije, mikrobiologije, patologije, humane genetike  i biohemijske – laboratorijske dijagnostike.  Osim toga, Zavoda za transfuzijsku medicinu počeo je da  izvodi i četiri nove zdravstvene usluge iz oblasti krvi i krvnih komponenti koje su preporuke Evropske unije, jer je, između ostalog,  riječ o savremenoj tehnologiji odstranjivanja leukocita koji za određenu kategoriju pacijenata mogu da izazovu neželjene posljedice. Tako da je leukoredukcija, odnosno smanjenje broja leukocita do maksimalno rezidualnog sadržaja predstavlja noviju tehnologiju pripreme komponente krvi koja je posebno značaja u cilju povećanja većeg stepena bezbjednosti transfuzijskog liječenja pacijenata.
To je još jedan dokaz da Fond i cjelokupan zdravstveni sistem prate svjetske trendove u ovoj oblasti i nastoje  da pacijentima osiguraju dostupnost zdravstvenih usluga koje se primjenjuju i u referentnim evropskim klinikama.
Takođe, i u Zavodu  za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ od ove godine uvode se još dvije nove usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, poput terapije udarnim talasom za pacijente sa hroničnim bolnim stanjima lokomotornog aparata. Prednost ove usluge  je u efikasnijem liječenju, ali i to što se pacijenti sa ovim zdravstvenim problemima ne moraju izlagati operativnim zahvatima.
Finansiranje i uvođenje novih zdravstvenih usluga dio su strateške zdravstvene politike i opredeljenje da se ulaganjem u sopstveni razvoj i resurse smanji broj pacijenata koji moraju da odlaze na liječenje izvan Republike Srpske. Zahvaljujući tome umjesto više od 10.000 pacijenata koji se se ranije upućivali na liječenje izvan RS sada je taj broj smanjen na oko 6.000 osiguranika na godišnjem nivou.
Tako da će Fond i dalje u skladu sa finansijskim mogućnostima da podržava zdravstvene  ustanove kada je u pitanju uvođenje novih zdravstvenih usluga, jer je, između ostalog, i  cilj da se novac  koja se se sada izdvajaju za liječenje izvan RS  usmjeri  u naš zdravstveni sistem, tačnije u zdravstvene ustanove u Srpskoj. Podsjećamo da je opredeljenje Fonda da iz godine u godinu izdvaja veća sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite, posebno kada je u pitanju bolnički zdravstveni sektor. To je još jedan pokazatelj finansijske podrške Fonda zdravstvenim ustanovama u Srpskoj, a sve  u cilju obezbjeđenja što bolje, efikasnije i dostupnije zdravstvene zaštite osiguranim licima FZO RS.

Od sutra, tačnije 15. januara počinje da se primjenjuje nova Lista lijekova koji se izdaju na recept na kojoj se nalaze novi lijekovi koje do sada Fond zdravstvenog osiguranja RS nije finansirao poput lijekova koji se koriste za liječenje hronične opstruktivne bolesti pluća, dijabetesa, te kardiovaskularnih oboljenja.

I sa finansiranjem novih lijekova Fond nastoji da kontinurano poboljša efikasnost   liječenja savremenijim terapijama, smanji broj hospitalizacija i unaprijedi kvalitet života oboljelih. Neki od novih lijekova od sutra će biti dostupni na Listi A, gdje je participacija 10 odsto za one koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze, a osiguranici koji su oslobođeni plaćanja participacije ne plaćaju ništa za  ove lijekove.

Jedan od novih lijekova koji je uvršten na Listu A i koji je od sutra dostupan na recept je lijek za hroničnu opstruktivnu bolest pluća (trokomponentni lijek ''beklometazon, formoterol, glikopironijum bromid stlačeni inhalat''). Osim njega na Listu A od sutra su dostupne kapi za djecu ''holekalciferol'' u većem doznom obliku u odnosu na dosadašnji oblik, čime će se pojednostaviti primjena ovog lijeka.

Osim toga, na Listu A uvršten je i novi lijek za dijabetes tipa dva (''semaglutid''). Naglašavamo da se ovaj lijek nabavlja putem javnih nabavki, pa će osiguranicima biti dostupan nakon sprovedenog tenderskog postupka. Inače, sve  nove lijekove   propisivaće nadležni ljekari u skladu sa medicinskim indikacija

Osim toga, svi pomenuti lijekovi su savremeniji i omogućiće komforniju primjenu za osiguranike, a istovremeno doprinose i racionalizaciji troškova.

I na Listu B gdje je participacija 50 odsto za sve osiguranike bez izuzetka, od sutra su osiguranicima dostupni novi lijekovi koje Fond po prvi put uvrštava na listu. Primjera radi, osiguranicima sa hroničnom srčanom insuficijencijom na preporuku ljekara od sutra će na ovoj listi biti dostupna tri dozna oblika lijeka ''sakubitril, valsartan filmtablet''. Ovaj lijek je uvršten na preporuku Udruženja kardiologa RS koji smatraju da će se uvođenjem ovog lijeka smanjiti broj hospitalizacija  i poboljšati kvalitet života oboljelih. Na Listi B biće dostupna i nova doza lijeka ''trimetazidin'' za anginu pektoris, koji se, takođe, propisuje na preporuku kardiologa. Uvođenjem nove doze smanjuje se broj terapija ovog lijeka na jednu dnevno, što je još jedna prednost za oboljele. Ove novine su dokaz da Fond osluškuje potrebe struke i osiguranika u cilju poboljšanja efikasnosti liječenja i u skladu sa mogućnostima uvrštava nove terapije na Listu lijekova koji se izdaju na recept.

Detaljnije

U povodu Dana Republike Srpske – 9. januara, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović dodijelila je Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske odlikovanje Orden Njegoša I reda za izuzetne zasluge i doprinos u borbi protiv pandemije virusa korona.

Predsjednica Srpske odlikovala je za izuzetne zasluge i doprinos u organizovanju, sprovođenju i pružanju medicinske pomoći, spasavanju ljudskih života, kao i svaki drugi vid podrške i ulaganja herojskih napora u borbi protiv pandemije kovida 19, a za čiji je doprinos zaslužan cjelokupan zdravstveni sistem kojeg čine svi zdravstveni radnici i nemedicinski sektor, heroje 2020. godine, i to Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, devet bolnica u Republici Srpskoj i pedeset pet domova zdravlja u Srpskoj. Odlikovanje su, pored FZO RS dobile i institucije  Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Republička uprava civilne zaštite.

Predsjednica Republike je posthumno odlikovala zdravstvene radnike koji su žrtvovali svoj život za druge, i to  primarijusa doktora Dragana Vojvodića, doktora Marka Pekiju, laboratorijsku tehničarku Vladimirku Mirnić, kao i generalnog sekretara Crvenog krsta Republike Srpske Đoku Mihajlovića.

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je dodjela odlikovanja zaslužnim pojedincima i ustanovama posebno važan čin u okviru obilježavanja Dana Republike. ''Iza nas je teška godina u kojoj su naš zdravstveni sektor i svi zdravstveni radnici pokazali nadčovječansku snagu u očuvanju ljudskih života i javnog zdravlja, zbog čega smo odlučili da priznanja idu upravo u njihove ruke. Ovo je samo mali doprinos da im se odužimo i pokažemo da poštujemo i cijenimo njihove napore'', istakla je predsjednica Srpske na svečanosti koja je organizovana u Palati Republike.Orden je u ime FZO RS preuzeo vršilac dužnosti direktora Fonda Dejan Kusturić. On je izrazio zadovoljstvo što je prepoznata uloga Fonda u borbi protiv pandemije, ističući da je ovo odlikovanje izuzetna čast, ali i velika odgovornost za budući rad Fonda.

''Ovaj orden zasluga je svih zaposlenih u Fondu koji su od početka pandemije predano radili kako bi zdravstvenom sistemu pravovremeno obezbijedili medicinsku i zaštitnu opremu i koji su i te kako ponosni što je Republika Srpska ovim ordenom prepoznala naš doprinos borbi za spas zdravstvenog sistema i očuvanje ljudskih života. Naše je bilo da najvažniji resurs u spasavanju ljudskih života, a to su zdravstveni  radnici, maksimalno sačuvamo, pravovremenom nabavkom zaštitne i medicinske opreme. U tome smo i uspjeli'', rekao je Kusturić. On je dodao da je kompletan zdravstveni sistem Srpske pokazao u ovim vanrednim okolnostima da je spreman da odgovori i najvećim izazovima, te da su zaslužno herojima proglašeni zdravstveni radnici i svi zaposleni u zdravstvenom sektoru.