Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu uplatio je danas zdravstvenoj ustanovi u Francuskoj, prema predračunu Klinike za dječiju onkologiju „Gustav Rosi“ koji je dostavljen, sredstva u iznosu od 295.249,60 evra za liječenje Ivane Bjelogrlić iz Istočnog Sarajeva. To znači da Fond solidarnosti u potpunosti finansira Ivanino liječenje prema predračunu koje je dostavila klinika u Francuskoj.

Iako su se roditelji djevojčice tek krajem prošle sedmice zvanično obratili Fondu solidarnosti sa zahtjevom za finansiranje Ivaninog liječenja u inostranstvu, Fond solidarnosti je uspio u kratkom roku da završi sve procedure i odobri finansijska sredstva za liječenja na prijedlog stručne komisije i odluke Upravnog odbora Fonda solidarnosti. Dakle, Fond solidarnosti kao u svim dosadašnjim slučajevima nastoji da maksimalno ubrza procedure odobravanja finansijskih sredstava, posebno u slučaju hitnih stanja i to je nešto što činimo svakodnevno u skladu sa odgovornom politikom, a posebno vjerujemo, cijeneći privatnost roditelja i bolesne djece, da to nije nešto na čemu se treba zasnivati promocija rada Fonda solidarnosti.

Podsjećamo, da procedure odobravanja finansijskih sredstava postoje upravo iz razloga što Fond solidarnosti troši novac svih građana Republike Srpske, a na ovaj način, se sprečava bilo kakva eventualna zloupotreba javnih sredstava, što vjerujemo, da je i cjelokupnom društvu - cilj.

Budući da Fond solidarnosti u potpunosti finansira Ivanino liječenje u inostranstvu, apelujemo na organizatore humanitarnih akcija za liječenje djevojčice da ukoliko nastave sa ovom aktivnošću da jasno navedu u koju svrhu se prikupljaju pomenuta sredstva.

Svjesni smo da roditelji pored troškova liječenja, imaju  i mnoge druge troškove, organizovanje humanitarnih akcija je u tom smislu legitimno pravo porodice, s tim da se navede precizna  namjena prikupljanja novčanih sredstava, kako se ne bi dovodili u zabludu građani i mediji, odnosno cjelokupno društvo.  

Podsjećamo da je Fond za dvije godine postojanja odobrio finansijska sredstva za liječenje i dijagnostiku  140 djece u inostranstvu za šta je izdvojeno više od dva miliona KM.

Rad Fonda solidarnosti je u potpunosti javan, a sve o našem radu dostupno je na www.zdravstvo-srpske.org na posebnom linku o Fondu solidarnosti.

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu je za devet mjeseci ove godine ostvario prihod od posebnog doprinosa za solidarnost od neto plate zaposlenih u iznosu od oko 4,6 miliona KM, što je za 18 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Ovo je, između ostalog, konstatovano u Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana – budžeta Fonda solidarnosti za devet mjeseci ove godine koji je usvojio Upravni odbor ove ustanove.

Veće ostvarenje priliva sredstava od posebnog doprinosa na neto plate zaposlenih, ujedno je i potvrda da je Fond solidarnosti  za nepune dvije godine rada stekao povjerenje javnosti. Dokaz za to je i povećanje prihoda po osnovu solidarnosti na neto plate i sve manji broj onih koji ne žele da učestvuju u ovoj humanoj i institucionalnoj misiji društva – finansiranju liječenja djece u inostranstvu.

„Vjerujem da smo transparentnim i odgovornim radom stekli povjerenje javnosti što potvrđuje i povećanje prihoda po osnovu dobrovoljnog doprinosa od neto plate zaposlenih, što nam je na neki način i znak da su ljudi prepoznali Fond solidarnosti kao ustanovu koja nije samo finansijsko administrativne prirode, nego i ustanova u kojoj roditelji bolesne djece pronalaze podršku“, istakla je direktorica Fonda solidarnosti Jasminka Vučković.

Fond je, osim povećanja prihoda od neto plata zaposlenih, ostvario veće prihode i doprinosa po osnovu kupljenog službenog vozila i to za 19 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Detaljnije

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od danas, mogu da očekuju nova prava iz zdravstvenog osiguranja, poput finansiranja dva nova lijeka na recept, ali i preciznije definisanje oblasti bolovanja koja se odnose na povrede na radu i profesionalna oboljenja. Tako da je trend proširenja prava iz zdravstvenog osiguranja nastavljen je i u ovoj godini i dio je našeg poslovnog opredeljenja, jer je Fond u protekle tri godine u očuvanje zdravstva i bolnica, ali i uvođenjem inovativnih terapija izdvojio 100 miliona KM više sredstava.

Podsjećamo da od 1. novembra na Listi lijekova koji se izdaju na recept FZO RS nalaze dva potpuno nova lijeka, a  jedan od njih je buprenorfin  „u obliku transdermalni flaster“ koji se koristi u terapiji umjerenog do jakog bola poput kancerogenog bol, teškog neuropatskog bola, bolnog poremećaj optičkog nerva i dr. Ovaj lijek će se nalaziti na Listi A, što znači da je participacija 10 odsto ukoliko je riječ o osiguraniku koji nije oslobođen plaćanja ove obaveze.

Osim tog lijeka, Fond od sutra počinje da finansira i lijek  koji će se nalaziti na Listi B „prasugrel u obliku film - tableta“  koji sprečava stvaranja tromba kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom.

Riječ je o savremenijim lijekovima koji su u dosadašnjoj kliničkoj praksi pokazali bolje efekte liječenja što je još jedan pokazatelj da Fond intenzivno prati svjetske terapijske smjernice kako bi u zdravstveni sistem uvodio lijekove novije generacije u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Takođe, od danas se počinje primjenjivati i izmjena Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kojim je jasnije precizirano kada osiguranik ima pravo na povezivanje dana bolovanja, a sve u cilju još bolje zaštite prava osiguranih lica, posebno kada su u pitanju povrede na radu ili profesionalna oboljenja. 

Detaljnije

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske koji se nalaze na bolovanju zbog povrede na radu ili profesionalnog obolјenja od 1. novembra imaće pravo  na povezinje dana privremene nesposobnosti za rad ukoliko nadležna ustanova za penzijsko – invalidsko osiguranje donese ocjenu da liječenje nije završeno. To znači da za vrijeme ovog bolovanja osiguranik ima pravo na naknadu plate u iznosu od 100 odsto, jer je riječ o profesionalnom obolјenju ili povredi koja se desila na radnom mjestu. Takođe, osiguranik je i oslobođen plaćanja participacije za sve zdravstvene usluge koje se tiču profesionalnog obolјenja, ili povrede na radu, kako je predviđeno Zakonom o radu RS.

Ovo je omogućeno izmjenom Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kojim je jasnije precizirano kada osiguranik ima pravo na povezivanje dana bolovanja, a sve u cilјu još bolјe zaštite prava osiguranih lica, posebno kada su u pitanju povrede na radu ili profesionalna obolјenja

Na ovaj način Fond je uvažio i mišlјenje osiguranika, ali i predstavnika zdravstvenih ustanova, te smo još jednom potvrdili da je Fond uvijek otvoren za prijedloge i sugestije koje mogu da doprinesu bolјoj zdravstvenoj zaštiti. 

Detaljnije

Na Listu lijekova koji se izdaju na recept od 1. novembra biće uvrštena dva potpuno nova lijeka koje do sada Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nije finansirao, a  jedan od njih se  koristi u terapiji umjerenog do jakog bola kao što je kancerogeni bol, teški neuropatski bol, bolni poremećaj optičkog nerva i dr. Osim toga, od novembra na recept biće dostupan još jedan novi lijek koji sprečava stvaranja tromba kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom.

Riječ je o savremenijim lijekovima koji su u dosadašnjoj kliničkoj praksi pokazali bolje efekte liječenja što je još jedan pokazatelj da Fond intezivno prati svjetske terapijske smjernice kako bi u zdravstveni sistem uvodio  lijekove novije generacije u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Tako da će od 1. novembra na Listu A biti uvršten novi lijek u tri dozna oblika generičkog naziva buprenorfin „u obliku transdermalni flaster“ za liječenje umjerenog do jakog bola najčešće kod osiguranika koji boluju od malignih bolesti i koji bi trebao da značajno unaprijedi kvalitet života oboljelih. Osim toga, uvrštavanjem ovog lijeka na Listu A predstavlja i značajnu finansijsku olakšicu za osiguranike kojima bude preporučen jer su ga ranije sami kupovali, a sada će samo platiti participaciju, ukoliko nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze. Primjera radi, za osiguranike koji boluju od malignih bolesti, ovaj lijek će u potpunosti biti dostupan o trošku Fonda, jer je riječ o kategoriji osiguranih lica koji su oslobođeni plaćanja participacije za osnovnu bolest i njenih komlikacija.

Na Listu „B“, takođe, uvrštava se lijek sa dva dozna oblika generičkog naziva „prasugrel u obliku film - tableta“ koji se koristi protiv stvaranja tromba kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom za kojeg su dosadašnje kliničke studije dokazale da djeluje znatno brže i ima mnogo jači efekat u liječenju bolesti. Ovaj lijek je uvršten na Listu B gdje je participacija 50 odsto za sve osiguranike – bez izuzetka.

Detaljnije