U dnevnim novinama ''Glas Srpske'' objavljen je danas (5.3.2021.) javni oglas o prodaji osnovnih sredstava – putničkih vozila Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Javni oglas, kao i pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju osnovnih sredstava, putničkih vozila, objavljena su i na sajtu FZO RS na ovom linku.
Pravila se, takođe, mogu preuzeti i na prijavnici FZO RS, na adresi Zdrave Korde 8, Banjaluka.

Oslobađanje od plaćanja participacije svih oboljelih od rijetkih bolesti, unapređenje dostupnosti medicinskih sredstava i dijetetskih preparata, samo su neka od prava iz zdravstvenog osiguranja koja su doprinijela poboljšanju zdravstvene zaštite oboljelih od rijetkih bolesti u Srpskoj.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana oboljelih od rijetkih bolesti, podsjećamo da su od 2018. godine svi oboljeli od rijetkih bolesti, koji su registrovani u Centru za rijetke bolesti, oslobođeni trajno plaćanja participacije, bez obzira na godine života i dijagnozu. Uvođenjem ovog prava Republika Srpska je postala lider u regionu kada su u pitanju prava iz zdravstvenog osiguranja oboljelih od rijetkih bolesti. Pored toga, prošle godine je poboljšana i dostupnost dijetetskih preparata (Infantrini, Nutrini drink, Nutri drink, Nutribel, Frebini enerdži i drugi), koje sada na recept dobijaju i oboljeli od Retovog sindroma, Batenove bolesti, glutarne acidurije, Edvardsovog sindroma, odnosno svi osiguranici koji boluju od rijetkih bolesti kojima su ovi preparati neophodni u ishrani. Prije dvije godine Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je počeo da finansira i inhalator koji je isključivo namjenjen oboljelim od cistične fibroze. Ovaj inhalator omogućava 100 odsto iskoristivost lijeka, za razliku od ranijih aparata, što omogućava njegovu maksimalnu efikasnost i u značajnoj mjeri  poboljšava kvalitet života oboljelih.

Dakle, ovo su konkretni primjeri nastojanja Fonda da u kontinuitetu proširuje prava oboljelih, prateći potrebe osiguranika i uvažavajući inicijative udruženja pacijenta, a sve u cilju da bi dodatno poboljšavali kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite ove osjetljive kategorije osiguranika.

Velike zasluge za unapređenje zdravstvene zaštite oboljelih od rijetkih bolesti u Srpskoj ima i Savez za rijetke bolesti, sa kojim Fond sarađuje od osnivanja ovog udruženja. Iz tog razloga, v.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić uputio je pismo Savezu za rijetke bolesti Srpske, čestitajući im na aktivnostima koje sprovode u cilju unapređenja ne samo zdravstvene zaštite oboljelih od rijetkih bolesti, već i generalno kvaliteta života oboljelih. ''Upravo zahvaljujući vašem radu u proteklih više od pet godina, a uz podršku institucija, učinjeni su značajni iskoraci u poboljšanju položaja oboljelih od rijetkih bolesti u Srpskoj. Zaslužni ste što rijetke bolesti nisu više 'tabu tema' i što se o njima ne priča samo na Svjetski dan rijetkih bolesti. Proteklih godina povećana je svijest o ovim oboljenjima i potrebama lica oboljelih od rijetkih bolesti, koja više nisu nevidljiva u našem društvu'', naveo je Kusturić u pismu, dodajući da Fond i dalje ostaje otvorena institucija, kako za Savez za rijetke bolesti, tako i za sva druga udruženja pacijenata, jer imamo zajedničku težnju i interes, a to je još bolji zdravstveni sistem za sve naše građane.

Zahvaljujući Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, od osnivanja ove ustanove, 18 mališana oboljelih od malignih bolesti iz Republike Srpske je liječeno u eminentnim svjetskim klinikama. Većina ovih mališana je u bolnicama u inostranstvu provela duži vremenski period nakon čega su u više navrata odlazili i odlaze na kontrolne preglede.

Djeca iz Srpske su upućivana u inostranstvo na liječenje uglavnom zbog različitih vrsta leukemijа, neuroblastoma i drugih malignih bolesti, jer njihovo liječenje nije bilo moguće u našim zdravstvenim ustanovama.Riječ je o izuzetno skupim liječenjima koja u prosjeku koštaju oko 200.000 evra, a među najskupljima je bilo liječenje u Njemačkoj za koje je izdvojeno 370.000 evra.Fond solidarnosti pored troškova liječenja, finansira i smještaj za roditelje koji se nalaze u pratnji djeteta. Takođe, zbog situacije izazvane pandemijom virusa korona, Fond je snosio i druge troškove za vrijeme boravka djece u inostranstvu,usljed nemogućnosti da se vrate kući, poput neophodnih terapija, putnih troškova i dr.

Inače, 15. februar se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti. Tim povodom, direktorica Fonda solidarnosti Jasminka Vučković čestitala je Udruženju roditelja oboljele djece ''Iskra'' na istrajnosti i istinskoj borbi za unapređenje zdravstvene zaštitedjeceoboljeleod malignih bolesti. Vučkovićeva se zahvalila svim roditeljima oboljeledjece na saradnji i podršci koju pružaju radu Fonda solidarnosti, ističući da je ta podrška obostrana.''Sa porodicama oboljelih mališana trudimo se da gradimo prijateljski odnos i da nas ne posmatraju samo kao finansijsku ustanovu, već kao ustanovu koja istinski želi da im pomogne i kojoj uvijek mogu da se obrate. Sudeći po odnosima koje imamo sa roditeljima, a i sa samim mališanima, naročito onim koji se u kontinuitetu liječe, mislim da smo u tome i uspjeli. Ma koliko da su pojedine situacije složene, tu smo da zajedno pronađemo rješenje i omogućimo liječenje u inostranstvu za svako dijete kojem je ono neophodno'', istakla je direktorica Fonda.

Podsjećamo da je Fond solidarnosti osnovan krajem 2017. godine upravo sa namjerom da se omogući liječenje djece do 18 godina u inostranstvu, onda kada ono nije moguće u Srpskoj. Sada, nakon tri godine rada, možemo konstatovati da je osnivanjem ovog fonda Republika Srpska sistemski riješila problem finansiranja liječenjadjece u inostranstvu, te da smo humanitarne akcije za liječenjedjece sveli na tek sporadične pojave, što nije slučaj u zemljama našeg okruženja. Međutim, značaj Fonda solidarnosti nije samo u tome što su, zahvaljujući solidarnosti cjelokupnog društva,obezbjeđena sredstva za izuzetno skupa liječenja, već su naši mališani dobili i priliku da se liječe u najpoznatijim klinikama i da ih liječe najbolji svjetski stručnjaci.Od početka rada Fonda solidarnosti u inostranstvo je na dijagnostiku i liječenje upućeno 243 djece, za šta je izdvojeno više od 7 miliona KM.

Fond zdrаvstvenog osiguranja Republike Srpske uputio je dopis zdravstvenim ustanovama kako bi ih informisali o aktivnostima u vezi sa implementacijom Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, obavezama zdravstvenih ustanova i dr., sa namjerom da se obezbijedi dalja podrška i angažovanje zdravstvenih ustanova u aktivnostima  implementacije IZIS-a, a u cilju uspješne realizacije ovog veoma značajnog projekta.
Dopis je dostupan i na sajtu FZO RS na linku ''propisi'' – ''Integrisani zdravstveni informacioni sistem''. U pomenutom meniju dostupna je i sva dokumentacija u vezi sa ovim projektom.
Podsjećamo, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je u procesu implementacije  Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Republike Srpske. Riječ je o jednom od najsloženijih i najkompleksnijih projekata u oblasti informacionih tehnologija koji se sprovodi u Republici Srpskoj u proteklih nekoliko godina. Projekat bi trebao značajno da unaprijedi zdravstveni sistem, učini ga kvalitetnijim i efikasnijim i da donese značajne finansijske uštede za zdravstveni sistem Republike Srpske. Ovim projektom će se izvršiti povezivanje zdravstvenih ustanova različitih nivoa u jedan jedinstven sistem, koji će pri tome omogućiti razmjenu medicinskih podataka pacijenata uz formiranje jedinstvenog elektronskog zdravstvenog kartona za svakog stanovnika Republike Srpske. Izuzev navedenog, projekat predviđa uvođenje nekih novih komponenti kao što su elektronske uputnice, elektronski recepti te elektronske kartice osiguranih lica i zdravstvenih radnika.  Projektom je obezbijeđeno da prva kartica za sve osiguranike Fonda bude besplatna. Za zdravstvene ustanove obezbijeđene su adekvatne aplikacije,  kao i  3000 računara koje će zdravstvene ustanove, takođe, dobiti. Kako će dalje održavanje sistema i novih aplikacija IZIS-a biti u nadležnosti Fonda, ove  ustanove više neće morati plaćati održavanje informacionog sistema, kao do sada, te je ovo direktna ušteda zdravstvenim ustanovama.

Osnovni cilj finansiranja i uvođenja savremenih lijekova u zdravstveni sistem Srpske jeste unapređenja kvaliteta života oboljelih i efikansije liječenje. Fond je u proteklih nekoliko godina uveo brojne inovativne terapije u liječenju oboljelih od malignih bolesti koje prema riječima nacionalnog koordinatora za maligne bolesti Zdenke Gojković predstavljaju potpuno novi zaokret u liječenju ovih bolesti.
„Pacijentima koji boluju od malignih bolesti, između ostalog, sada su dostupne nove terapije naučnika koji su dobili Nobelovu nagradu za medicinu. Riječ je o jednoj inovativnoj terapiji koja podiže imuno sistem, a u praksi se pokazalo da pacijenti koji ciljano primaju ove terapije godinama budu dobro, bez pogoršanja u liječenju“, istakla je u Gojkovićeva u Jutarnjem programu RTRS-a u  povodu 4.  februara, Svjetskog dana borbe protiv malignih bolesti.
U vezi s tim,  Fond je proteklih godina preduzeo mnoge, efektne mjere u cilju borbe protiv malignih bolesti, kao što su, između ostalog, uvođenje i finansiranje inovativnih lijekova za naše osiguranike koji boluju od metastatskog melanoma, karcinoma pluća, kao i drugih savremenih terapija i procedura liječenja.
Podsjećamo i da su osiguranici koji boluju od malignih bolesti u potpunosti oslobođeni plaćanja participacije i njihovu zdavstvenu zaštitu u cjelosti finansira Fond, kako za osnovnu bolest, tako i kod liječenja svih njenih komplikacija.  
Fond nastoji da u skladu sa preporukama struke i potrebama osiguranika, ali i finansijskim mogućnostima,  na Listu citostatika konstatno uvrštava nove lijekove, tako da se trenutno na ovoj listi nalazi više od 100 lijekova koje Fond u potpunosti finansira za oboljele od malignih bolesti. Pored citostatika, o trošku Fonda osiguranicima su dostupni i brojni drugi lijekovi koji se nalaze na listama FZO, kao i biološka terapija.
Svi ovi lijekovi iziskuju ogromna finansijska sredstva, a godišnji trošak Fonda samo za lijekove za oboljele od malignih bolesti,  uključujući i citostatike, iznosi više od 20 miliona KM. Primjera radi, liječenje jednog pacijenta koji boluje od malignih bolesti na godišnjem nivou košta i do 150.000 KM.

Detaljnije