Zbog sve češćih apela za prikupljanje humanitarne pomoći za liječenje oboljelih, posebno djece, od malignih bolesti, obavještavamo javnost o sljedećem:

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u potpunosti finansira liječenje oboljelih od malignih bolesti i svih njenih komplikacija. To znači da Fond za ovu kategoriju osiguranika u potpunosti finansira liječenje, dijagnostiku, lijekove i sve ono što spada u obavezno zdravstveno osiguranje, kako u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, tako i u zdravstvenim ustanovama izvan RS koje sa Fondom imaju potpisan ugovor. Dakle, za sve osiguranike  bez obzira o kojoj starosnoj dobi je riječ Fond u potpunosti finansira liječenje u bolnicama u Srpskoj i izvan RS, odnosno ova kategorija osiguranika ne izdvaja ništa za liječenje, jer je oslobođena plaćanja participacije.

Detaljnije

Projekat besplatne sveobuhvatne preventivne zdravstvene zaštite za građane Banjaluke trebalo bi da zaživi na jesen, što bi bio i pilot-projekat za cijelu Republiku Srpsku. Ovo je dogovoreno na sastanku Igora Radojičića, gradonačelnika Banjaluke, Dejana Kusturića, direktora Fonda zdravstvenog osiguranja RS i rukovodstva Doma zdravlja Banjaluka.

Prema tom projektu, građani Banjaluke imaće besplatne preglede na tipična maligna oboljenja, a Banjaluka će biti lider u ovom novom projektu. "Odlučili smo da pokrenemo ovaj projekat zbog evidentnog porasta broja oboljelih od malignih bolesti ne samo u Banjaluci, nego i u cijeloj RS i regionu", pojasnio je Radojičić. Stoga je, smatra Radojičić, potrebno veće preventivno djelovanje da bi se izbjegle posljedice prvo po pacijente, a onda i po cijeli zdravstveni sistem i finansiranje. "Neophodno je da preventivno djelujemo pravovremenim zdravstvenim pregledima i to nas je nagnalo da pokrenemo ovaj projekat", naglasio je Radojičić.

U toku je priprema projekta, koju obavlja banjalučki Dom zdravlja, a koji će najvećim dijelom finansirati grad Banjaluka. "Projektom će biti definisano koje kategorije građana se pozivaju, koliki je troškovnik i vrsta pregleda, pošto su identifikovana tipična maligna oboljenja za koja treba izvršiti preglede", objasnio je Radojičić. Ovaj projekt se priprema unazad dva mjeseca, a Dom zdravlja će odrediti starosne i polne kategorije građana koji će biti pozivani na preglede, uključujući i određivanje vrste pregleda i tipa oboljenja na koje će biti testirano stanovništvo.

Nevena Todorović, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Banjaluka, rekla je da su razgovarali o novom programu prevencije malignih bolesti na teritoriji grada, o stanju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, te planu mreže ambulanti porodične medicine. "Inicijativu da se na teritoriji grada uradi masovniji projekat prevencije, odnosno ranog otkrivanja malignih bolesti, pokrenuo je gradonačelnik Banjaluke, a nosilac ovih poslova biće Dom zdravlja Banjaluka", rekla je Todorovićeva, te je dodala da je u toku faza izrade projekta.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansiraće dva nova savremena lijeka generičkih naziva „atezolizumab“ i „ ribociklib“ za oboljele od karcinoma mokraćnog mjeruha i pluća,  te karcinoma dojke, a riječ je o najnovijim terapijama koje se primjenjuju kada liječenje citostaticima ne daje rezultate. Budući da je riječ o inovativnoj i skupoj terapiji, Fond je nove lijekove obezbjedio za svoje osiguranike, prvenstveno zahvaljujući tome što je u pregovorima  sa dobavljačima lijekova uspio izboriti niže cijene ovih lijekova u odnosu  na neke druge razvijenije zemlje.

To je i potvrda da Fond, u skladu sa svojim poslovnim ciljevima, konstantno analizira cijene lijekova i nastoji da kontrolom i upravljanjem svim troškovima  pravi uštede gdje je god to moguće, a sve u cilju da se stvori finansijski prostor za uvrštavanje najnovijih lijekova koje finansiraju i razvijenije zemlje i koje za zdravstvenu zaštitu izdvaju mnogo više nego Republika Srpska.

Ova terapija koju će Fond da finansira spada u lijekove novije generacije, pa samim tim iziskuju i veće troškove, ali budući da su osiguranici koji boluju od malignih bolesti oslobođeni plaćanja participacije, Fond će i  ove nove lijekove u potpunosti finansirati za osiguranike kojima su preporučeni. Napominjemo da će ovi lijekovi osiguranicima biti dostupni na osnovu preporuke ljekara specijalista iz određenih oblasti grane medicine.

Fond je i sa ovom novinom nastavio da u kontinuitetu u zdravstveni sistem uvodi nove i savremene lijekove, jer je i sredinom marta ove godine Fond počeo da finansira  pet novih najsavremenijih lijekova za liječenje teških oboljenja, poput multiple skleroze, leukemije, karcinoma pluća i hepatitisa C. Podsjećamo da je Fond i prošle godine u zdravstveni sistem uveo i inovativne terapije za oboljele od metastatskog melanoma i karcinoma pluća. O kakvim terapijama je riječ najbolje govori podatak da su naučnici koji su otkrili ove terapije dobili i Nobelovu nagradu iz oblasti medicine za ove lijekove.

Fond će sa ovom praksom da nastavi i u buduće, jer nam je cilj da konstanto unapređujemo zdravstvenu zaštitu, bez obzira što mnogima uplata doprinosa od kojih se finansira cijeli zdravstveni sistem, pa i sami lijekovi, nije prioritet. Tako da Fond i sa ograničenim prihodima koje su posljedica neredovne uplate doprinosa uspio da zadrži postojeći obim prava i da uvodi terapije koje imaju i razvijenije zemlje, što samo ukazuje na ozbiljan pristup u poslovanju u kojem centralno mjesto zauzima osiguranik. Zato apelujemo na javnost da svi zajedno radimo na jačanju svijesti o važnosti uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje od kojih se finansira zdravstveni sistem, te da nas podrže u borbi za dodatne izvore finansiranje od proizvoda koji su štetni po zdravlje, jer je to jedini garant dugoročne finansijske održivosti  zdravstvenog sistema i postojećeg obima prava iz zdravstvenog osiguranja.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske Alen Šeranić rekao je prisustvujući sjednici Upravnog odbora Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu da je po načinu rada i funkcionisanja, Fond solidarnosti primjer dobre prakse u Srpskoj.

„Fond solidarnosti je jedinstven u regionu i po načinu rada i kako je zamišljen, a sve u cilju da se finansijski pomogne roditeljima djece kojima je potrebno liječenje u inostranstvu“, istakao je Šeranić.

I ostali članovi Upravnog odbora smatraju da je Fond solidarnosti u posljednjih nekoliko godina nešto najbolje, kako su rekli, što ima zdravstveni sistem Republike Srpske i da ovakva dobra rješenja društvo i sistem uvijek treba podržati.

Inače, na ovoj sjednici na kojoj je i prisustvovao ministar Šeranić, razmatralo se i o izmjenama Pravilnika o načinu, postupku, obliku, obimu i rokovima korišćenja sredstava Fonda solidarnosti kojim bi trebalo  da se pojednostave  procedure, ali i prošire prava, a između ostalog, bilo je riječ i o načinu finansiranja transplantacija u Srbiji u onim zdravstvenim ustanovama koje imaju potpisan sporazum sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. 

Takođe, članovi UO su i informisani o svim dosadašnjim aktivnostima Fonda solidarnosti, jer je to inače, praksa ove ustanove da se o svim aktivnostima informišu i članovi UO koji i usvajaju prijedloge stručne komisije Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu.

Izmjene Pravilnika o pravu na medicinska sredstva koji donosi nova prava iz zdravstvenog osiguranja, posebno u smislu finansiranja medicinskih sredstava koja do sada nisu bila o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, te pojednostavljenje procedura i skraćenje rokova za dobijanje mnogih pomagala od danas 1. jula, počinje da se primjenjuje u Srpskoj.

Tako da će od danas rok za dobijanje elektromotornih kolica za osiguranike koji imaju medicinske indikacije biti skraćeno sa deset na pet godina, a rok za dobijanje podpazušnih i podlaktnih štaka skraćeno sa osam na pet godine. Takođe, za razliku od ranije kada je za dobijanje invalidskih kolica za sobnu i vanjsku upotrebu bila definisana gornja starosna granica do 65 godina, Fond je ovim izmjenama ukinuo starosnu granicu kao uslov za dobijanje kolica. Tako da od sutra pravo na ova kolica imaju  osiguranici od 18 godine života u skladu sa medicinskim indikacijama, dakle, bez obzira na godinu života. Osim toga, Fond je proširio pravo za dobijanje slušnih aparata o  trošku Fonda, pa će sada svi osiguranici do 65 godina starosti i koji imaju medicinske indikacije moći dobiti ovo sredstvo, za razliku od ranije kada su pravo na slušni aparat imali samo radno sposobni osiguranici. Za neka medicinska sredstva, poput pelena za djecu i odrasle, Fond je omogućio da se one mogu podizati u tromjesečnim količinama, za razliku od ranije kada su osiguranici svaki mjesec morali odlaziti u apoteku da bi „podigli“ pelene.

Podsjećamo da će Fond od danas početi da finansira  inhalator koji je isključivo namjenjen oboljelim od cistične fibroze, što do sada nije bio slučaj.  Ovaj inhalator omogućava 100 odsto iskoristivost lijeka, za razliku od ranijih aparata, što će omogućiti njegovu maksimalnu efikasnost i u značajnoj mjeri  poboljšati kvalitet života oboljelih.

Novina je i to da će Fond početi da finansira i iglice koji ljekari propišu za djecu koja koriste hormon rasta dok je do sada ove iglice Fond finansirao samo za oboljele od dijabetesa koji su korisnici insulina. Tako da će Fond pored hormona rasta, finansirati  i iglice koje su neohodne da bi se koristila pomenuta terapija, što je značajna finansijska olakšica za roditelje djece kojima je potreban hormon rasta.

Detaljnije