Više od 80 odsto osiguranika iz cijele Republike Srpske koji su učestovali u anketi Fonda zdravstvenog osiguranja smatra da zdravstvena knjižica vrijedi više u odnosu na period od prije nekoliko godina. Osiguranici iz Foče, Trebinja i Bijeljine u najvećem procentu zapažaju da zdravstvena knjižica vrijedi više, dok je najmanji procenat zadovoljstva zabilježen u anketi koja je sprovedena u Kancelariji Doboj.
Naime, u anketi u kojoj je učestvovalo više od 500 osiguranih lica, a koja je sprovedena u svim kancelarijama FZO RS, osiguranici su naveli da zdravstvena knjižica vrijedi više, jer kako ističu, dostupno im je više lijekova, bolnice su snabdjevene svim što je pacijentu neophodno za vrijeme bolničkog liječenja itd.
Osim pitanja "da li zdravstvena knjižica vrijedi više", osiguranici su odgovorali i na pitanja o ljubaznosti zaposlenih, a imali su mogućnost da od jedan do pet ocjene ponašanja službenika Fonda i slično.

Detaljnije

Centar za palijativnu njegu Opšte bolnice Gradiška je počeo sa radom 1. jula i prvi je takav centar u Republici Srpskoj. Pored zdravstvene njege bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti, Centar je osposobljen i za zbrinjavanje pacijenata koji se nalaze u stanju kome.   
Nedavno je u Jedinici za komu primljen  prvi pacijent koji je prethodno više mjeseci boravio na Vojno-medicinskoj akademiji Beograd. 
Riječ je o osiguraniku Fonda zdravstvenog osiguranja RS iz Šekovića koji je nakon sedam mjeseci ležanja na VMA prebačen u Centar za palijativnu njegu, u kojem su stvoreni uslovi za njegov boravak, a gdje je, takođe, obezbijeđen smještaj i za njegovu majku. 

Detaljnije

Prema podacima Agencijе za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS,  bolnice u RS su u toku mjeseca septembra uradile 11.277 dijagnostičko – terapijskih usluga koje se plaćaju po DTS modelu, odnosno po slučaju. Ukupna vrijednost urađenih usluga po ovom modelu plaćanja iznosi 10.313,98 bodova, a vrijednost boda za mjesec septembar iznosi 893,96 KM.
Izvještaj o broju urađenih usluga sa bodovima za mjesec septembar u svim bolnicama dostupan je na internet stranici u linku ''Plaćanja -  bolnice''.

Predsjednik RS Milorad Dodik izdvojio je 500.000 KM iz budžeta predsjednika RS za finansiranje drugog pokušaja vantjelesne oplodnje za parove kojima je prvi pokušaj, kojeg finansira Fond zdravstvenog osiguranja, bio neuspješan. Dodik je rekao da mora biti stimulisana ova aktivnost i dat joj veći društveni značaj.
"U planu je da naredne godine RS sistemski riješi ovo pitanje i obezbijedi pet procedura vantjelesne oplodnje parovima koji imaju ovaj problem", kazao je Dodik. On je dodao da kao predsjednik RS podržava aktivnosti na formiranju instituta koji se bavi ovim i pitanjima priraštaja, navodeći da  želi da se tome posveti veća društvena pažnja.

Detaljnije

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Goran Kljajčin sa saradnicima održao je 4. oktobra u Trebinju sastanak sa načelnikom ove opštine Dobroslavom Ćukom i direktorima bolnica i domova zdravlja trebinjske regije, na kojem je razgovarano o zdravstvenoj zaštiti osiguranika  Fonda u ovoj regiji. 
Sastanak je organizovan  s namjerom da se evidentiraju segmenti koje je potrebno dodatno unaprijediti, kako bi se pacijenti, kojima je omogućeno pravo na izbor bolnice, ipak  zadržali u zdravstvenim ustanovama ove regije, što je moguće postići dodatnim unapređenjem efikasnosti i kvaliteta rada, kao i odnosa prema pacijentu. 

Detaljnije