U skladu sa projektom unapređenja dostupnosti tercijarne zdravstvene zaštite i smanjenja troškova liječenja izvan RS angažovanjem ljekara iz inostranstva u bolnicama Republike Srpske, u Opštoj bolnici Gradiška uspješno je obavljena prva operacija koju je izveo prof. dr Andrija Golubović sa Instituta za onkologiju u Sremskoj Kamenici.
Vlado Marjanović, direktor Opšte bolnica Gradiška, obavijestio je Fond zdravstvenog osiguranja da je u skladu sa pomenutim projektom Fonda, ova bolnica angažovala za operacije koje se odnose na patologiju dojke ljekara Andriju Golubovića, za čije su angažovanje ispunjeni svi zakonski uslovi.
''Prva uspješna operacija je urađena 13. jula, uz prisustvo svih hirurga Bolnice i ocijenjena je od strane menadžmenta kao veliki uspjeh i ispunjenje politike zacrtane od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Fonda zdravstvenog osiguranja'', naveo je Marjanović.

Detaljnije

Prema podacima Agencijе za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS,  bolnice u RS su u toku mjeseca juna uradile 11.399 dijagnostičko – terapijskih usluga koje se plaćaju po DTS modelu, odnosno po slučaju. Ukupna vrijednost urađenih usluga po ovom modelu plaćanja iznosi 18.873,23 bodova, a vrijednost boda za mjesec jun iznosi 666,338 KM. 
U mjesecu junu bolnice su pružile za  740 usluga iz DTS modela više nego u mjesecu maju. Inače, izvještaj o broju urađenih usluga sa bodovima za mjesec jun u svim bolnicama dostupan je na internet stranici u linku ''Plaćanja -  bolnice''.

Fond zdravstvenog osiguranja RS u junu 2011. ostvario je prihod u iznosu od 47.273.578,71 KM. Ostvareni prihod u ovom mjesecu u odnosu na planirani je veći  za 1,690.245,71 KM, odnosno za 3,7 odsto.
U junu 2010. prihod je bio 40.665.059 KM. U odnosu na isti period prošle godine, prihod u junu ove godine veći je za 6,6 miliona KM.
Za prvih šest mjeseci ove godine Fond je ostvario prihod u iznosu od 256.118.736 KM, što je u odnosu na planirani manje za 7 odsto. Najmanji prihod je ostvaren u mjesecu februaru, za 36,6 odsto manje od plana. U mjesecu martu, maju i junu prihod je bio veći od planiranog, a u aprilu neznatno ispod plana.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Fond zdravstvenog osiguranja upućuje čestitke i zahvalnost svim dobrovoljnim davaocima krvi, odajući im priznanje za humanost.
Podsjećamo, dobrovoljni davaoci krvi, koji su dali krv više od 10 puta, su trajno oslobođeni plaćanja participacije, dok su davaoci koji su krv dali manje od 10 puta takođe oslobođeni ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite, ukoliko od posljednjeg davanja krvi nije prošlo više od godinu dana.
Ova odluka je u primjeni od sredine prošle godine, a propisana je Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i participaciju.

U svim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja RS, odnosno u svakoj opštini RS, imenovani su zaštitnici prava osiguranika koji će svakodnevno biti prisutni ne samo u poslovnicama, već i u zdravstvenim ustanovama i apotekama, kako bi pomagali osiguranicima u ostvarivanju njihovih prava i sprječavali eventualno kršenje tih prava.
Imena i prezimena kao i brojevi kontakt telefona zaštitnika prava osiguranika već su sada dostupni u svakoj poslovnici Fonda, kao i na internet stranici Fonda, ali i na plakatima i lecima koji su pripremljeni i distribuisani u zdravstvene ustanove i apoteke širom RS. 
Takođe, u sjedištu Fonda otvorena je i mejl adresa zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org   na koju se mogu poslati sve primjedbe, ali i postavljati pitanja u vezi sa pravima osiguranika i načinom ostvarivanja tih prava.

Detaljnije