U Vladi Republike Srpske održana je završna konferencija u okviru IPA projekta ''Reforma finansiranja sekundarne zdravstvene zaštite u BiH'', čija će realizacija omogućiti da se usluge svim bolnicama plaćaju po istoj cijeni na osnovu broja pruženih usluga, a ne po broju kreveta u bolnici.
Ovaj model finansiranja sekundarne zdravstvene zaštite u BiH prvo je počeo da se primjenjuje u Republici Srpskoj, i to od aprila 2011. godine.
Učesnici konferencije su se usaglasili da je RS, odnosno Fond zdravstvenog osiguranja RS, bio vodilja u realizaciji novog modela plaćanja bolničke zdravstvene zaštite u BiH, te da je ovaj model u RS u potpunosti uspješno implementiran u svim bolnicama.

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja RS je ovog mjeseca prvi put izvršio slanje paušalnih obračuna za ino osiguranje elektronskim putem, po čemu je FZO RS gotovo jedinstven u regionu.Dogovor o elektronskom slanju paušalnih obračuna je postignut sa Slovenijom, a ovakvi dogovori planirani su i sa Austrijom i Njemačkom. Srbija je, takođe, izrazila intersovanje za razmjenu podataka elektronskim putem, čim se kod njih za to stvore tehnički uslovi.Ova novina je omogućena uvođenjem novog informacionog sistema, kojim su stvorene pretpostavke za izradu i kontrolu paušalnog obračuna elektronskim putem, što je doprinijelo racionalnijoj, efikasnijoj, svrsishodnijoj i jednoobraznoj izradi paušalnih obračuna.

Detaljnije

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS održali su sastanak sa nevladinom organizacijom Centar civilnih inicijativa (CCI) BiH, kako bi ih informisali o tome šta je sve do sada u FZO RS urađeno na sprečavanju korupcije u javnom zdravstvu. 
Na sastanku su predstavnici CCI upoznati da je Fond 2009. godine usvojio Akcioni plan za sprovođenje Strategije u suzbijanju korupcije kojim su, između ostalog, definisani ciljevi, mjere i konkretne aktivnosti u okviru nadležnosti Fonda. 
Takođe, na sastanku je navedeno da je Fond, pored ovog dokumenta, izradio i vodič „Kako postupiti u slučaju korupcije“, koji je dostupan na internet stranici Fonda, te da su prije dvije godine štampani i antikorupcioni plakati koji su dostavljeni svim zdravstvenim ustanovama u RS. Predstavnici Fonda su učesnike sastanka informisali i da je FZO RS sredinom 2011. godine u svim opštinama imenovao zaštitnike prava koje osiguranici mogu uvijek kontaktirati ukoliko im zatreba pomoć kod ostvarivanja prava, kako bi prijavili povrede prava, kao i eventualne pojave korupcije.

Detaljnije

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS od 1. juna unos i obrada podataka biće centralizovani i usklađeni sa važećom zakonskom regulativom, u vezi sa tim za korisnike elektronske razmjene podataka Fond je kreirao forum, koji se nalazi u linku ''Poslovni partneri'' - ''Forum''.

Vršilac dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja RS Darko Tomaš danas je u izjavi za Novinsku agenciju RS (SRNA) rekao da će do kraja ove sedmice Vladi RS i resornom ministarstvu dostaviti prijedlog seta mjera za stabilizaciju finansijske situacije u zdravstvu.
Tomaš je istakao da se prijedlozi kreću u tri pravca."Prvi set mjera odnosi se na racionalizaciju troškova u Fondu, dok je drugi usmjeren ka racionalizaciji troškova u zdravstvenom sistemu, a to se, prije svega, odnosi na uspostavljanje veće kontrole troškova u bolnicama i domovima zdravlja. Treći set mjera odnosi se na uvođenje dodatnih izvora finansiranja", istakao je Tomaš.  Kompletan tekst možete pročitati u linku “Odnosi s javnošću/ Izabrani tekstovi”.