Fond zdravstvenog osiguranja RS u prva četri mjeseca ove godine Poreskoj upravi RS uputio je 2.302 prijave zbog neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, dok je  Inspekciji rada zbog neprijavljivanja radnika na osiguranje upućeno 448 prijava. 
Sektor za kontrolu Fonda zdravstvenog osiguranja uočio je da određeni broj obveznika nije uplatio doprinos za zdravstveno osiguranje za mjesec januar ove godine kako je to regulisano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima i Pravilnikom  o uslovima, načinu obavještavanja, obračunavanja i uplate doprinosa. Naime, riječ je o zakonskoj odredbi kojom je propisana obaveza plaćanja doprinosa bez obzira na to da li je isplaćena plata i to u roku od najduže 60 dana.
Iz Poreske uprave RS su nas obavjestili da, u skladu sa svojim nadležnostima, ažurno evidentiraju sve prijave, provode kontrolu kod obveznika na koje se prijave odnose i obavještavaju ih o uočenim nepravilnostima, ali i da preduzimaju mjere radi efikasnije naplate doprinosa.

U martu mjesecu anketirana su 43 osiguranika koji su upućeni  na liječenje u zdravstvene ustanove u Beograd, a svi anketirani pacijenti su naveli da su im službenici Fonda dali preciznu informaciju kada će njihov zahtjev za odobravanje liječenja biti razmatran, gdje i kada mogu podići rješenje, kao i da su službenici Fonda bili ljubazni i dali im sve neophodne informacije.
Pacijenti su anketirani na osnovu upitnika koji sadrži dvije grupe pitanja. Jedna grupa pitanja se odnosi na samu proceduru upućivanja na liječenje izvan RS i ljubaznost službenika Fonda, dok se druga grupa pitanja odnosi na prijem i zadovoljstvo liječenjem u zdravstvenim ustanovama Srbije.
Kada je riječ o zadovoljstvu liječenjem u zdravstvenim ustanovama Srbije, od anketiranih pacijenata niko nije naveo da je morao da kupuje lijekove ili da plati određene terapijske procedure za vrijeme liječenja. Samo jedan osiguranik je bio nezadovoljan jer je duže čekao na hospitalizaciju. Nakon intervencije radnika Fonda i ovaj problem je riješen u kratkom roku.

Inače, osiguranici koji se upućuju na liječenje izvan RS uz rješenje dobijaju i obavještenje gdje im se navode imena i prezimena radnika, kao i njihovi brojevi telefona, koje mogu da kontaktiraju ukoliko naiđu na bilo kakav problem prilikom prijema ili liječenja u ustanovi u koju su upućeni.
Konkretno, osiguranici imaju  mogućnost da im ovlašteni radnici Fonda ugovore tačan termin prijema u zdravstvenu ustanovu u kojoj im je odobreno liječenje, kao i da dobiju informaciju o kontakt osobi kojoj se mogu obratiti prilikom dolaska u zdravstvenu ustanovu. Osiguranici se mogu obratiti našim radnicima i da bi dobili preciznu informaciju o lokaciji na kojoj se nalazi ustanova u koju su upućeni i druge neophodne informacije.
Službenike FZO u Beogradu u toku marta mjeseca kontaktiralo je 18 osiguranika, kojima je pružena adekvatna pomoć pri smještaju u bolnicu i date potrebne informacije, poput imena ljekara kod kojih su zakazani, mogućeg iznosa participacije, adrese zdravstvenih ustanova i dr. Anketiranje osiguranika koji se nalaze na liječenju u Srbiji, kao i drugi vidovi komunikacije sa njima, provode se s ciljem evidentiranja eventualnih problema na koje pacijenti nailaze u toku procedure dobijanja rješenja za liječenje izvan RS, te kako bi se utvrdilo zadovoljstvo liječenjem u zdravstvenim ustanovama Srbije.
U 2010. godini kontrolori Fonda anketirali su 380 pacijenata koji su se nalazili na liječenju u Srbiji. Anketirani pacijenti su izrazili zadovoljstvom radom i odnosom zaposlenih u Fondu. Kada je u pitanju zadovoljstvo liječenjem u zdravstvenim ustanovama Srbije, bilo je sporadičnih slučajeva naplaćivanja pojedinih usluga i procedura koje su pružene našim pacijentima, kao i kupovine lijekova od strane osiguranika za vrijeme bolničkog liječenja, što su pacijenti mogli naknadno da refundiraju od Fonda.
FZO će ulagati napore i ubuduće da odlazak na liječenje osiguranika izvan RS učini što jednostavnijim, a njihov boravak u zdravstvenim ustanovama Srbije što prijatnijim i efikasnijim.
Osiguranici koji su upućeni na liječenje u ustanove izvan RS, ukoliko im zatreba bilo kakva pomoć ili informacija, mogu kontaktirati i servisnu službu Fonda na telefon 051 249 116.

Udruženje za borbu protiv raka dojke RS ''Iskra'' u periodu od 9. do 24. marta sprovelo je uspješno akciju ''Mobilna mamografija'',  u okviru koje je pregledano 806 žena, uglavnom iz ruralnih sredina.
Realizaciju ovog projekta omogućio je Fond zdravstvenog osiguranja RS koji je pružio finansijsku podršku.
Akcija je sprovedena u 13 sela u okolini Banjaluke  – Potkozarju, Verićima, Šimićima, Mišinom Hanu, Debeljacima, Prijakovcima, Golešima, Donjim Kolima, Bočcu, Krupi na Vrbasu, Aginom selu, Turjaku, Kočićevu i Bistrici kod Prijedora. Akcija je sprovedena tako što je mobilni mamograf bio stacioniran u navedenim mjestima, a stanovništvo okolnih mjesnih zajednica je pozvano na pregled.

Detaljnije

U Kliničkom centru Banjaluka danas (26. april) je svečano obilježeno puštanje u puni obim rada novih medicinskih uređaja i završetak građevinskih radova na proširenju Zavoda za kliničku radiologiju.
Svečanosti su prisustvovali predsjednik Vlade RS Aleksandar Džombić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Ranko Škrbić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Goran Kljajčin, direktor KC Banjaluka Mirko Stanetić i drugi brojni ugledni gosti i medicinski radnici.
Stanetić je kazao da su u puni obim rada pušteni medicinski uređaji CT, MRI i digitalni rendgen.
''Oprema je potpuno novim PACS i RIS sistemom uvezana sa ranije instaliranim uređajima, čime je u Zavodu stvorena mogućnost daljeg unapređenja funkcionisanja. Zahvaljujući angažmanu Vlade RS i resornog ministarstva, ova napredna tehnologija je obezbijeđena kreditnim aranžmanom kroz Projekat Koreja II. Građevinski radovi su u potpunosti finansirani sredstvima Vlade RS. Vrijednost opreme je 8.400.000 dolara, a građevinskih radova 2.500.000 KM'', rekao je Stanetić i dodao da je proširenje Zavoda za kliničku radiologiju trajnog karaktera i u skladu sa generalnom rekonstrukcijom Centralnog medicinskog bloka Kliničkog centra. On je istakao da ne postoji trenutno nijedna usluga iz oblasti radiologije koja se ne može pružiti u ovom zavodu.

Detaljnije

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Ranko Škrbić i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Goran Kljajčin potpisali su danas (21. april) sa predstavnicima Doma zdravlja i opštine Oštra Luka Sporazum o obavezama i odgovornosti u procesu implementacije Projekta jačanja zdravstvenog sektora.
Sporazumom je predviđena rekonstrukcija objekta Doma zdravlja u Oštroj Luci, za šta su obezbijeđena sredstva putem Svjetske banke u iznosu od 71.800 KM. Škrbić je rekao da će po završetku rekonstrukcije Ministarstvo pomoći potpuno opremanje ambulanti porodične medicine ovog doma zdravlja.
 ''Do sada smo rekonstruisali 35 domova zdravlja u RS, sa svim ambulantama porodične medicine. Ostalo je još 18 domova zdravlja koji će potpisati ovaj sporazum, a do 2014. godine imaćemo zaokružen čitav koncept porodične medicine, sa rekonstruisanim i opremljenim objektima i edukovanim kadrom'', istakao je Škrbić.

Detaljnije