U domovima zdravlja širom Republike Srpske danas počinje vakcinacija stanovnika protiv sezonskog gripa, a za tu namjenu nabavljeno je ukupno 18.000 doza vakcina.
Fond zdravstvenog osiguranja nabavio je 15.000 doza, koje će određene, posebno ugrožene kategorije stanovnika dobijati bez plaćanja, dok je Institut za javno zdravstvo nabavio 3.000 doza komercijalnih vakcina, koje će građani koji žele da se vakcinišu plaćati 15 KM.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Ranko Škrbić na jučerašnjoj pres konferenciji kazao je da je Fond nabavio trovalentne vakcine, koja u sebi sadrži sojeve uzročnika virusa tipa A1, A2 i B, a namijenjene su za posebno osjetljive kategorije stanovništva kao što su pacijenti na hemodijalizi, pacijenti koji boluju od insulin zavisnog dijabetesa, lica liječena kardio-hirurškim metodama, djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu, distrofičari i oboljeli od multiple skleroze, lica koja su završila prijem hemoterapije, lica iz izbjegličkih centara i stara lica smještena u domovima.

Detaljnije

Načelnik opštine Gradiška Nikola Kragulj uručio je direktoru Fonda zdravstvenog osiguranja Goranu Kljajčinu zahvalnicu za doprinos unapređenju prava iz zdravstvenog osiguranja stanovnika ove opštine.
Zahvalnica je uručena u povodu obilježavanja 20 godina farmaceutske proizvodnje ''Galenfarma'', čiji su osnivači opština i Javna zdravstvena ustanova ''Apoteka Gradiška''.
Predstavnici ''Galenfarma'' i JZU ''Apoteka Gradiška'' istakli su da je Fond njihov dugogodišnji poslovni partner, te da je ta saradnja od ogromnom značaja za obezbjeđivanje adekvatne zdravstvene zaštite stanovništva, a naročito kada je u pitanju snabdjevenost lijekovima.
Direktor Fonda, zahvaljujući se na dobijenom priznanju, istakao je da su zdravstvene ustanove na području Gradiške perjanica razvoja zdravstvenog sistema Republike Srpske.

Detaljnije

Novi Pravilnik o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite kojim se znatno pojednostavljuju procedure u ostvarivanju zdravstvene zaštite osiguranih lica u Republici Srpskoj danas je stupio na snagu. 
Ovim pravilnikom značajno su skraćene određene procedure, a jedna od najvećih novina jeste uvođenje interne uputnice.
Naime, stupanjem na snagu ovog pravilnika omogućeno je da pacijent koji je ušao u bolnicu samo sa jednom uputnicom porodičnog doktora može da obavi sve neohodne preglede i pretgare, a ne samo one koje su navedene u uputnici porodičnog doktora. To ranije nije bilo moguće, odnosno osiguranik je morao svaki put da se vraća porodičnom ljekaru kako bi dobio uputnicu za svaki dodatni pregled ili pretragu.

Detaljnije

Terenske kancelarije Ombudsmana za djecu RS uspostaviće saradnju sa zaštitnicima prava koje je imenovao Fond u cilju bolje promocije prava iz zdravstvenog osiguranja, naročito onih koje se odnose na zdravstvenu zaštitu djece.
To je dogovoreno na današnjem sastanku predstavnika Fonda i Ombudsmana za djecu koji je organizovan kao rezultat inicijative direktora Fonda Gorana Kljajčina da se uspostavi saradnja sa institucijama i nevladinim organizacijama koje mogu da doprinesu unapređenju zdravstvene zaštite.
Na sastanku su predstavnici Ombudsmana upoznati sa Pravilnikom o zaštiti prava osiguranih lica i ulogom zaštitnika prava koji su imenovani u svim opšinama u RS. Na sastanku je istaknuto da je veoma značajno da postoji dobra saradnja između ovakvih institucija, naročito zbog razmjene informacija. 

Detaljnije

Više od 80 odsto osiguranika iz cijele Republike Srpske koji su učestovali u anketi Fonda zdravstvenog osiguranja smatra da zdravstvena knjižica vrijedi više u odnosu na period od prije nekoliko godina. Osiguranici iz Foče, Trebinja i Bijeljine u najvećem procentu zapažaju da zdravstvena knjižica vrijedi više, dok je najmanji procenat zadovoljstva zabilježen u anketi koja je sprovedena u Kancelariji Doboj.
Naime, u anketi u kojoj je učestvovalo više od 500 osiguranih lica, a koja je sprovedena u svim kancelarijama FZO RS, osiguranici su naveli da zdravstvena knjižica vrijedi više, jer kako ističu, dostupno im je više lijekova, bolnice su snabdjevene svim što je pacijentu neophodno za vrijeme bolničkog liječenja itd.
Osim pitanja "da li zdravstvena knjižica vrijedi više", osiguranici su odgovorali i na pitanja o ljubaznosti zaposlenih, a imali su mogućnost da od jedan do pet ocjene ponašanja službenika Fonda i slično.

Detaljnije