Fond zdravstvenog osiguranja RS odobrio je 40.000 evra za liječenje, odnosno transplantaciju srca, šesnaestogodišnje Banjalučanke Andree Lisac u Kardiohirurškom centru AKH u Beču.
Prema predračunu bečke klinike operacija bi trebalo da košta 80.000 evra.
Fond je u skladu sa Pravilnikom o korišćenju zdravstvene zaštite van RS donio odluku da se finansira 50% troškova liječenja.
Vjerujemo da će sredstva koja je uplatio Fond i koja se prikupe u pokrenutoj akciji za pomoć u liječenju ove djevojke biti dovoljna, kao i da će liječenje biti uspješno.

U Fondu zdravstvenog osiguranja RS danas (09.03.) je direktorima bolnica i kliničkih centara prezentovan novi model plaćanja zdravstvenih usluga u bolničkom sektoru.
Prezentaciji su, pored direktora bolnica,  prisustvovali ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić sa saradnicima i direktor Fonda Goran Kljajčin.
Naime, u svim bolnicama Republike Srpske od 1. aprila ove godine trebao bi da počne sa primjenom novi način plaćanja zdravstvenih usluga u bolničkom sktoru, koji je kombinacija modela plaćanja po slučaju (DTS), plaćanja po usluzi i, manjim dijelom, dosadašnjeg budžetskog načina plaćanja. S obzirom na to da se radi o velikoj promjeni u odnosu na dosadašnju praksu, do kraja marta novi model će se testirati kao pilot projekat.

Detaljnije

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Goran Kljajčin donio je Kodeks poslovnog ponašanja i poslovne etike, koji je osmišljen s ciljem uspostavljanja standarda ponašanja za sve zaposlene u Fondu.
Kodeks postavlja osnovne principe koje treba da poštuju svi zaposleni tokom obavljanja svojih poslovnih obaveza. Cilj  Kodeksa je da uputi zaposlene kako da svoje ponašenje prilagode radnom okruženju i da im pruži opšte smjernice za rješavanje nedoumica sa kojima se susreću u radnoj sredini.
Direktor Fonda je u uvodnom dijelu Kodeksa istakao da ''ponašanje svakog pojedinca utiče na ukupnu radnu atmosferu i prema ponašanju pojedinca donose se zaključci o cijeloj instituciji''.

Detaljnije

U februaru 2011. godine FZO je ostvario ukupan prihod u iznosu od 28.913.415 KM. Za mjesec februar je planiran prihod u iznosu od 45.583.000 KM.
Ostvareni prihod je manji od planiranog za 36,6%.
U odnosu na februar 2010. godine ostvareni prihod je manji za 3.789.897 KM, odnosno za 11,6%. U februaru 2010. godine prihod je bio 32.703.312 KM.

U povodu apela predsjednika RS da u svim institucijama počne energičnija borba sa kriminalom i korupcijom, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Goran Kljajčin naložio je da se Akcioni plan FZO za provođenje Strategije suzbijanja korupcije, koji je usvojen 2009. godine, dopuni novim aktivnostima. Tim povodom direktor FZO je uputio pismo zamjenicima i savjetnicima direktora, izvršnim direktorima sektora, rukovodiocima kancelarija i poslovnica i članovima ljekarskih komisija u FZO, sa zahtjevom da odmah pristupe realizaciji konkretnih aktivnosti.