Trebа rаditi nа jаčаnju svijesti o vаžnosti zdrаvstvenog osigurаnjа, jer zdrаvstvo nije krаtkoročnа investicijа! U njegа trebа ulаgаti sа nаdom dа ti nikаdа neće ni zаtrebаti, а tаkvo mišljenje je jаko teško usаditi u ljude. Jer se svi zdrаvstvu i zdrаvstvenom sistemu okreću tek ondа kаdа su bolesni, а do tаdа niko ne rаzmišljа nа koji nаčin ovаj sistem finаnsirа sve potrebe nаših osigurаnikа. Ovo je, između ostаlog, rekаo vršilаc dužnosti direktorа Fondа zdrаvstvenog osigurаnjа Republike Srpske Dejаn Kusturić gostujući u emisiji ATV-а „Širom Srpske“, budući dа je bio jedаn od učesnikа pаnel diskusije „Tržište rаdа – stаnje i izаzovi“ u orgаnizаciji Udruženjа poslodаvаcа Republike Srpske.
„Zdrаvstvo nije besplаtno i sve što ovаj sistem finаnsirа to i koštа. Kаdа bi se sаdа sprovelа аnketа među grаđаnimа, vjerujem dа niko ne bi znаo nа koji nаčin funkcioniše zdrаvstveni sistem, а pri tome, dominаtno mišljenje bi bilo dа je zdrаvstvo besplаtno. Mаlo ko znа dа trošаk Fondа zа sаmo jedаn pаcijentа koji boluje od kаrcinomа iznosi 150.000 KM godišnje ili dа su godišnji troškovi  jednog pаcijentа nа dijаlizi oko 35.000 KM i dа to Fond finаnsirа isključivo od onih koji redovno uplаćuju doprinose zа zdrаvstveno osigurаnje“, ističe Kustrurić i dodаje dа brojke upozorаvаju, jer zа više od 45.000 rаdnikа doprinosi se ne uplаćuju zbog čegа fondovi nа godišnjem nivou gube oko 150 milionа KM.
On smаtrа dа će ključ zа jаčаnje svijesti o vаžnosti zdrаvstvenog sistemа imаti Integrisаni zdrаvstveni informаcioni sistem nа kojem se predаno rаdi i koji bi do krаjа nаredne godine trebаo dа zаživi u Srpskoj. Pored togа što će cijeli zdrаvstveni sistem biti efikаsniji, Kusturić ističe dа će IZIS omogućiti i bolji uvid pаcijenаtа u troškove zdrаvstvenog sistemа.
„To je jednа od nаjbitnijih stvаri zа jаčаnje svijesti o vаžnosti zdrаvstvа. Sа IZIS-om će svаki pаcijent znаti koliko je Fond koštаlа zdrаvstvenа uslugа koju je on urаdio, а koliko je eventualno njegovo lično učešće, koliki je trošаk Fondа zа  operаciju, lijekove i slično“, ističe Kusturić.
Tаkođe, Kusturić očekuje dа će izmjene zаkonа o zdrаvstvenoj zаštiti i zdrаvstvenom osigurаnju koje su u plаnu donijeti nekа novа rješenjа zа finаnsirаnje zdrаvstvenog sistemа, kаo što su to urаdile zemlje regionа.
„Nаš zdrаvstveni sistem se sаdа isključivo finаnsirа od doprinosа zа zdrаvstveno osigurаnje i to je zа sаdа jedini izvor finаnsirаnjа. U  zemljаmа regionа, pа i u EU dopunski izvori učestvuju sа oko 20 odsto od ukupnih prihodа obаveznih zdrаvstvenih osigurаnjа, а nаjzаstupljeniji izvor uprаvo je dodаtno oporezivаnje po zdrаvlje štetnih proizvodа“, ističe Kustirić.
Podsjećаmo, dа Hrvаtskа i Slovenijа već odаvno imаju dodаtne izvore finаnsirаnjа, pа primjerа rаdi, oko 150 milionа evrа godišnje pripаdne hrvаtskom zdrаvstvu od аkcizа nа duvаn i аlkohol.

Radno tijelo Narodne skupštine Republike Srpske koje sprovodi nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu sugerisalo je Vladi RS da obaveže Ministarstvo unutrašnjih poslova RS da prilikom registracije službenih putničkih vozila dostave dokaz o uplati, odnosno da su 5 odsto  od  kupovine luksuznih automobila izdvojili za  Fond solidarnosti. 

U ovom zaključku, koji je inače, objavljen i u Službenom glasniku Republike Srpske, precizirano je i da se za vozila koja su kupljenja od momenta stupanja na snagu zakona o Fondu solidarnosti, a za koja nisu uplaćena doprinosi kako je to i zakonom predviđeno, potrebno da prilikom produženja registracije prilože uplatnicu kao dokaz da su izdvojili predviđena zakonska sredsta za finansiranje ovog Fonda.

Narodna skupština Republike Srpske je ovim zaključkom podržala inicijativu samog Radnog tijela NS RS koji sprovodi nadzor nad prikupljanjem sredstava Fonda solidarnosti, a sve u cilju preciznijeg načina definisanja zakonske obaveza izdvajanja 5 odsto od kupovine službenih vozila za finansiranje djece u inostranstvu, odnosno kako bi se na adekvatan način uspostavio mehanizam kontrole uplate doprinosa kod kupovine službenih vozila.

Podsjećamo da su zakonom o Fondu solidarnosti predviđeni stalni izvori finansiranja, poput izdvajanja 0,25 odsto od neto plate radnika, 0,025 odsto iz Budžeta RS i lokalnih zajednica, kao i 5 odsto od kupovine službenih vozila, izuzev vozila MUP-a RS i zdravstvenih ustanova.

Iako je u prošloj godini Fond solidarnosti po ovom osnovu ostvario prihode u iznosu nešto višem od 230.000 KM, na ovaj način bi se uspostavio bolji mehanizam kontrole uplate doprinosa, što bi uticalo i na svijest o važnosti uplate sredstava za Fond solidarnosti.

Inače, od početka rada pa do sada Fond solidarnosti je finansirao liječenje i dijagnostiku za 101 dijete u inostranstvu, za šta je izdvojeno više od dva miliona KM. Najveći iznos sredstava u ovoj godini Fond solidarnosti je izdvojio za liječenje operacije srca u Londonu i to u iznosu od oko 116.000 KM. Osim liječenja, u inostranstvu je finasirana i neophodna dijagnostika, posebno u smislu genetskih ispitivanja koja se ne rade u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj niti izvan RS, i to najčešće u Španiji,  Njemačkoj i Holandiji.  Takođe, djeca su na liječenje u inostranstvu upućivana u referentne zdravstvene ustanove u  Italiji, Rusiji, Njemačkoj, Velikoj Britaniji i dr. 

Podsjećamo da se svi bitni podaci o radu Fond solidarnosti uključujući i trenutno stanje na računu, odobrena rješenja u inostranstvu, mogu pronaći na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na posebnom linku o Fondu solidarnosti.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske obavještava sve korisnike, da će se u subotu, 15.06.2019. godine, vršiti radovi na serverskoj i komunikacionoj opremi Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, pa će zbog toga doći do povremenih prekida u pružanju naših usluga.

Okružni sud u Banjaluci poništio je nezakonito rješenje o izvršenju banjalučkog Osnovnog suda po kojem je Fondu nezakonito skinuto sa računa oko 1,7 miliona KM za kupovinu poslovnog prostora Fonda u Trebinju, iako je Fond podnio krivične prijave protiv prodavca ovog prostora zbog neispunjenja kupoprodajnog  ugovora i na takav način svjesno obmanuo  javnu instituciju Srpske koja u ime svojih osiguranika troši javna sredstva!

Presudi Okružnog suda u Banjaluci  prethodila je presuda i mišljenje Vrhovnog suda Republike Srpske kojoj se obratio Hipotekarni povjerilac Hipo Banka koja je polagala pravo hipoteke i prije zaključivanja spornog Ugovora o kupoprodaji kojim je Fond doveden u zabludu prilikom zaključivanja Ugovora o kupovini nekretnine. Fond je osporavao i isticao identične tvrdnje koje je i Vrhovni sud kasnije i potvrdio i time je praktično potvrđeno da je Osnovni  sud bez pravnog uporišta donio presudu u korist prodavca ovog poslovnog prostora u Trebinju. Zato očekujemo od Okružnog suda u Banjaluci da na naš zahtjev predmet vrati na ponovljeni postupak  i poništi famoznu presudu Osnovnog suda u Banjaluci, jer će se samo tako zaštiti interesi svih osiguranih lica koje zastupa Fond, a to je i jedini način da pravosudni sistem u ovoj zemlji pošalje jasnu poruku da je na strani pravde i zakona.

Podsjećamo,  Upravni odbor Fonda je još u junu 2016. godine donio odluku o kupovini poslovnog prostora za potrebe Filijale FZO RS u Trebinju, pa je na osnovu te odluke Fond zaključio Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora u iznosu od oko 1,2 miliona KM uz obavezu prodavca da dostavi dokaz da zemljiše i zgrada u kojoj je poslovni prostor nisu opterećeni hipotekom. Tako da je u ugovoru jasno precizirano da FZO RS prodavcu neće uplatiti sredstva za poslovni prostor sve dok se ne dostavi dokument kojim se dokazuje da ne postoji hipoteka nad zemljištem i zgradom. Iako je prodavac u decembru 2016. godine dostavio dokaz o tome, odnosno rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinske – pravne poslove, Područja jedinica Trebinje, Fond je osporio taj dokaz kao validan iz razloga što u tom rješenju nisu navedene bitne činjenice  vezane za hipoteku, odnosno nije navedeno da je upisnik hipoteke upotrebio vanredna pravna sredstva, što je, inače, praksa u pravu.

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 1. jula uvodi nova prava iz zdravstvenog osiguranja, pa će, između ostalog, početi da finansira  inhalator koji je isključivo namjenjen oboljelim od cistične fibroze, što do sada nije bio slučaj.  Ovaj inhalator omogućava 100 odsto iskoristivost lijeka, za razliku od ranijih aparata, što će omogućiti njegovu maksimalnu efikasnost i u značajnoj mjeri  poboljšati kvalitet života oboljelih.

Novo medicinsko sredstvo Fond uvodi prvenstveno na prijedlog udruženja pacijenata, što je još jedan dokaz da Fond  svakodnevno analizira potrebe osiguranih lica i sve svoje odluke  kreira isključivo u pravcu poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite.

Osim toga, Fond je proširio pravo za dobijanje slušnih aparata o  trošku Fonda, pa će sada svi osiguranici do 65 godina starosti i koji imaju medicinske indikacije moći dobiti ovo sredstvo, za razliku od ranije kada su pravo na slušni aparat imali samo radno sposobni osiguranici.

Novina je i to da će Fond početi da finansira i iglice koji ljekari propišu za djecu koja koriste hormon rasta dok je do sada ove iglice Fond finansirao samo za oboljele od dijabetesa koji su korisnici insulina. Tako da će Fond pored hormona rasta, finansirati  i iglice koje su neohodne da bi se koristila pomenuta terapija, što je značajna finansijska olakšica za roditelje djece kojima je potreban hormon rasta.

Ove novine su omogućene izmjenom Pravilnika o pravu na medicinska sredstva koji je usvojio Upravni odbor Fonda i koji bi trebao da se počne primjeljivati od 1. jula ove godine, a njegove izmjene inicirao je sam Fond zdravstvenog osiguranja RS.

Detaljnije